Vytěžování dokumentů, tisk, archivace

Také vás zbytečně zdržuje neustálé vyplňování formulářů? Potřebujete celkově zrychlit proces zpracování dokladů? V této kategorii najdete plno důmyslných řešení, která usnadňují práci s dokumenty.

WebSpis

Třívrstvá webová aplikace řešící informační systém pro advokátní kanceláře.

 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, fakturace, účtování
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Jednoduchost, intuitivní ovládání, přehlednost, přístupnost, zabezpečení výrobce

IQdoc – automatizované workflow dokumentů

Chcete usnadnění práce s opakovaným vyplňováním formulářů? Nebaví vás opakované žádání o schválení faktur? Ztrácíte čas s hledáním aktuální verze smlouvy nebo kontrolou faktur vůči dodávkám? Chcete vidět, u koho co a jak dlouho vázne a kdo kdy co schválil? Podívejte se, jak je to snadné s IQdoc!

 • Automatizované workflow a archivace dokumentů. Export faktur do Pohody
 • Bezpečné úložiště dokumentů. Archiv s fulltextovým vyhledáváním a šifrováním dat
 • Konec duplicitních prací, snížení administrativy, zvýšení efektivity
 • Nástroj pro základní i komplexní požadavky. Zavedeme, vyškolíme lidi a nastavíme
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, objednávky, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, sklad, účtování
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Důvěryhodný elektronický archiv

Důvěryhodný archiv zrychluje a zjednodušuje proces zpracování dokladů. Umožní vám v reálném čase vidět výsledky vaší firmy či mít rekalkulované zakázky. Slouží k dlouhodobému uložení dokladů v elektronické formě a dává efektivní nástroj jak pracovat s doklady a mít nad nimi kontrolu.

 • Šetří čas – peníze
 • Elektronizace a dohledatelnost dokumentů
 • Rychlost zpracování dokladů
 • Integrace s ostatními systémy
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, objednávky, fakturace, mzdy, prodej, sklad, účtování, reklamace, servis

QRCodeScanner

QRCodeScanner využijí podnikatelé i externí účetní při přepisování faktur do Pohody. Program umí do Pohody automaticky a hromadně importovat:

 • Papírové faktury pomocí čtečky čárových kódů
 • Papírové faktury pomocí mobilní aplikace pro chytrý telefon
 • Elektronické faktury ve formátu PDF
 • Elektronické faktury ve formátu ISDOC
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: fakturace, práce s čárovými kódy
 • Kompatibilita s řadami POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Qinve

Qinve je nástroj pro automatické vytěžování dat z přijatých faktur a jejich import do účetních nebo ERP systémů včetně systému POHODA.

 • Qinve snižuje náklady na manuální zpracování přijatých faktur
 • Automatické rozpoznání faktur a import do Vašeho stávajícího účetního nebo ERP systému
 • Proti konkurenčním řešením nevyžaduje zřizovací náklady, platíte jen za vytěžené faktury
 • O provoz a snižování chybovosti se stará provozovatel na základě zpětné vazby uživatelů
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Fakturace

MST

Software určený ke komunikaci informačního systému s offline terminálem pro čtení čárových kódů, řízení snímání dat a zpětný přenos do informačního systému.

Zasílání informací o pohledávkách

Zlepšete platební morálku vašich zákazníků.

 • Modul pro automatické rozesílání přehledů nezaplacených faktur odběratelům e-mailem
 • Možnost nastavení dnů po/před splatností, filtrování odběratelů, přikládání faktur v PDF
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Tisk diskrétních výplatních pásek na laserové tiskárně

Technologie tisku a uzavření dokumentů s citlivým obsahem jako jsou výplatní pásky. Potištěný dokument formátu A4 projede stolním lisem a je složen do formátu A5 nebo obálky DL. Lze ho odeslat poštou bez dodatečného obálkování. Celý proces zajišťuje urychlení, diskrétnost a jednoduchou implementaci.

 • Kompatibilita se systémem PAMICA i POHODA
 • Rychlost od 150 výplatních lístků za 5 minut
 • Jednoduchá implementace bez asistence IT
 • Finanční úspora

plusAttach – automatické přikládání naskenovaných dokumentů

PlusAttach je užitečný pomocník pro vytváření a automatické přikládání digitalizovaných dokumentů k příslušným dokladům v Pohodě. Díky tomu tak veškeré nascanované dokumenty vždy snadno dohledáte a máte je kdykoli k dispozici, ať už se jedná o podepsané dodací listy, nebo přijaté faktury a paragony.

 • Neztrácejte čas dohledáváním každého dokladu v papírové formě v šanonech nebo u účetní
 • Svoje dokumenty a doklady mějte vždy k dispozici k náhledu přímo v Pohodě
 • Každý doklad snadno vyhledáte pomocí vyhledávání v Pohodě
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému Pohoda: Všechny agendy

plusRouter – automatické zpracování dokladů

Aplikace určená pro automatické zpracování dokladů v Pohodě na základě nastavených pravidel. Slouží třeba k automatické fakturaci objednávek, vystavování zálohových faktur a daňových dokladů k nim či automatizaci převozů mezi sklady.

 • Eliminaci chyb vznikajících ručním vystavováním dokladů
 • Kompletně automatizujte fakturaci
 • Mějte k dispozici neomezený počet nastavených úloh a pravidel
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Objednávky, Faktury

LiDok

Automatizace účtování. Vytěžení dokumentů, automatická příprava kompletního účetního případu – napárování adresáře, příprava číselníku operací, předkontací a členění DPH i řádků faktury. Hromadné účtování a automatická archivace včetně metadat účetního případu. Plná integrace se systémem POHODA.

 • Výrazné zrychlení práce
 • Plná digitalizace celého procesu účtování
 • Snížení chybovosti
 • Plná integrace se systémem POHODA
 • Kompatibilita s POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Internetové obchody, Fakturace, Účtování

FirmadatArchivator – aplikace pro práci s dokumenty

Nechejte si automaticky vytvořit dokument a odeslat jej zákazníkům.

 • Modul vytvářející dokumenty ve formátu PDF, ukládá je na disk PC či je rozesílá e-mailem
 • Dokumenty je možné generovat z různých a využít tiskových sestav Pohody
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, fakturace, přenos dat
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Zákaznické karty/věrnostní program

Odměňte věrnost Vašich zákazníků v podobě dárků nebo slev.

 • Modul pro slevové karty hlídá obraty zákazníka – agendy Kasa, Prodejky a Vydané faktury
 • Na jejich základě vytvoříte systém odměn – dárky (body) nebo slevy (změna prodejní ceny)
 • O dárku či slevě můžete zákazníka informovat mailem nebo Kasou při dalším nákupu
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Firmadat Signer

Elektronické vkládání podpisu do dokumentů

 • Umožňuje elektronicky vkládat podpisy do dokumentů pomocí Android zařízení
 • Podpisy je možné vkládat do jakýchkoliv dokumentů
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

smart modul EMAIL & SMS GATE

Nadstavbový modul E-MAIL & SMS GATE umožňuje plně automatizované i ruční odesílání e-mailů a SMS přímo z informačního systému POHODA. Příjemci mohou být dlužníci, zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, majitelé. Obsah je variabilně definovaný na základě pravidel, součástí e-mailů, mohou být i přílohy.

 • Automatizovaná elektronická komunikace
 • Vysoká efektivita a informovanost
 • Úspora času a kapacit
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA SQL
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA/PAMICA: Adresář, Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Mzdy, Práce s čárovými kódy, Sklad, Účtování, Reklamace, Servis, Jiná agenda/funkce

wflow.com

Cloudová platforma pro automatický oběh dokumentů, online schvalování a digitální archivaci. Díky propojení s aplikací Rossum a ERP POHODA umožňuje automatizovat zaúčtování přijatých faktur a účtenek včetně položek a controllingových objektů.

 • Důvěryhodný elektronický archiv (GDPR, eIDAS, časová razítka)
 • Online schvalovací workflow v cloudu – schválení i na jeden klik
 • Napojení na Rossum a Pohodu – automatizuje zaúčtování faktur a účtenek
 • Automatický sběr dokladů – ze sběrných mailů, API, z mobilní aplikace i ručně
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Účtování

Docspoint

Docspoint slouží pro digitalizaci, správu a bezpečnou archivaci účetních dokladů jako náhrada papírové evidence v souladu s legislativou. Každý dokument je odeslán do zabezpečeného úložiště, kde k němu může oprávněný uživatel přistupovat, editovat, schvalovat a odesílat do účetního programu.

 • Efektivní vstup dokladů z různých zdrojů (web, e-mail, mobilní apl., skener) do účetnictví
 • Důvěryhodná dlouhodobá archivace – náhrada papírových šanonů
 • Individuální workflow práce s dokladem pro každou účetní jednotku
 • Automatizovaný import dokladů do Pohody včetně načítání číselníků středisko, činnost, atd.
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Účtování, Online archivace

Datarios

Digitalizace účetnictví – automatizace práce s doklady – bezpapírové účetnictví. Ušetříte čas i peníze na zdlouhavých a opakujících se administrativních procesech. Již nebudete muset přepisovat faktury a doklady do účetního programu.

 • Díky automatizaci účetních procesů eliminujete možnost lidské chyby
 • Získáte pro své zaměstnance čas a prostor, aby se mohli věnovat odborné práci
 • Získáte univerzální řešení, Datarios komunikuje s většinou účetních programů na trhu
 • Omezíte plýtvání papírem a přispějete tak k ekologickému chodu své firmy
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

#ERPIO Finmatics

Finmatics je cloudová služba, která pomáhá prostřednictvím řady specializovaných digitálních asistentů automatizovat činnosti při zpracování účetních dokladů.

 • Plně integrovatelné s vaší Pohodou
 • Digitální konsolidace všech faktur a účtenek
 • Aktuální přehledy v každém okamžiku
 • Rychlé, snadné a zpracování dokumentů
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Fakturace, Účtování

Digitoo – digitalizace účetnictví

Sbohem papírování, Digitoo je tady. Digitoo je softwarové řešení, které vyvíjí umělou inteligenci ke čtení údajů z faktur a automatickému účtování. Dostanete fakturu od dodavatele, my ji přečteme a pak ji jedním kliknutím odešlete přímo do účetního systému POHODA.

 • Velmi jednoduché a intuitivní prostředí
 • Připojení k účetnímu systému trvá 10 minut
 • Cenově dostupné i pro mikropodniky
 • Jednoduché výceúrovňové schvalování
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Fakturace, Účtování

Smart modul PRINT

Rozšiřující doplněk PRINT do programu POHODA je ideálním řešením pro firmy, které importují zboží a při jeho prodeji potřebují kromě faktury vytisknout i návody k použití v češtině, případně další dokumenty a související soubory.

 • Možnost tisknout jakýkoliv dokument společně s fakturou
 • Přiřazení dokumentu ke konkrétní skladové kartě
 • Tisk může probíhat společně s jakoukoliv tiskovou sestavou
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Sklad

Alice by redque

Redque je inovativní české AI řešení pro vytěžování dat z vašich faktur a účtenek. Nabízí snadnou integraci do různých účetních programů a nejčastěji se můžete setkat s aplikací Alice. Jedná se o uživatelsky přívětivé prostředí zaměřující se na účetní jednotky bez technických znalostí.

 • Vysoká úspěšnost vytěžených dat (98 %)
 • Maximální zabezpečení v datových centrech Azure
 • Platba za celý dokument (nikoliv stránky) i neomezené množství účetních jednotek v ceně
 • Možnost úprav a vývoje na přání
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA SQL
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Fakturace, Účtování, Jiná agenda/funkce: zpracování daňových dokladů
STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených informací.