Stránka (1/4)
Vyplněno: 0 %

POHODA Plus - část I.

Podmínky projektu POHODA Plus

Máte řešení, které spolupracuje s ekonomicko-informačním systémem POHODA nebo personálním systémem PAMICA? Rozšiřuje jeho možnosti nebo jej jinak podporuje? Chcete jej zařadit do projektu POHODA Plus?

Prvním krokem je vyplnění přihlašovacího formuláře (přihlášky), který se nachází na další straně. Než jej začnete vyplňovat, přečtěte si prosím následující podmínky, které jsou potřeba dodržet, aby mohlo být vaše řešení úspěšně zařazeno do projektu POHODA Plus:

Tyto podmínky projektu POHODA Plus vymezují pravidla pro zveřejnění popisu řešení spolupracujícího s produkty společnosti STORMWARE s.r.o. na internetových stránkách www.pohodaplus.cz.

Popis řešení může být na internetových stránkách www.pohodaplus.cz zveřejněn za splnění následujících podmínek.

Přihlašovatel takovéhoto řešení:

  1. Odprezentuje a prakticky ukáže funkčnost řešení na centrále společnosti STORMWARE v Jihlavě.
  2. Poskytne dva referenční zákazníky, kteří používají řešení spolu s programem POHODA nebo PAMICA.
  3. Vytvoří internetové stránky popisující řešení ve vztahu k produktům STORMWARE, na které umístí banner společnosti STORMWARE, který mu za tímto účelem bude poskytnut. Informace o tom, jak by stránka měla vypadat, budou přihlašovateli poslány poté, co STORMWARE ověří údaje, které byly vyplněny v přihlašovacím formuláři na www.pohodaplus.cz.

Dále přihlašovatel:

  1. Nesmí spojovat své vlastní aktivity nebo produkty s produkty STORMWARE způsobem, který by mohl navodit zdání, že se jedná o aktivity nebo produkty STORMWARE, případně společností STORMWARE podporované.
  2. Není oprávněn registrovat nebo užívat domény a označení produktů obsahující ochranné známky firmy STORMWARE, případně jejich slovní ekvivalenty.
  3. Není oprávněn při tvorbě internetové textové reklamy v reklamní síti PPC (Pay per click) systémů používat v textovém řetězci (klíčové slovo) slovní spojení obsahující ochranné známky společnosti STORMWARE nebo jejich slovní ekvivalenty.
  4. Každý dokument či internetovou prezentaci doplní o text „Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.“, případně pokud řešení spolupracuje se systémem PAMICA tak „Výrobcem personálního a mzdového systému PAMICA je společnost STORMWARE s.r.o.“.
  5. Může používat pouze grafické vyobrazení produktů, log a grafických prvků souvisejících s produkty firmy STORMWARE, které společnost STORMWARE poskytla nebo předem písemně schválila.

Společnost STORMWARE s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně zrušit zveřejnění popisu řešení na internetových stránkách www.pohodaplus.cz. O zrušení zveřejnění bude přihlašovatel řešení informován písemnou formou nebo e-mailem.

Řešení, která mohou být vnímána jako konkurenční, nebo nenavyšují funkčnost a užitnou hodnotu systému POHODA nebo PAMICA, nemohou být do projektu POHODA Plus zařazena.

Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře vám ještě nevzniká automatický nárok na zařazení do projektu POHODA Plus. Po odeslání vašeho formuláře se vám v nejbližší možné době ozveme za účelem ověření nebo doplnění údajů. Budete-li potřebovat něco vysvětlit či prodiskutovat, kontaktujte nás na e-mail pohodaplus@stormware.cz.