Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sklady, práce se zásobami, expedice

Naleznete zde řešení pro skladové hospodářství, zásoby či expedici. Pomohou vám jak řídit zaměstnance, tak připravit inventuru zásob.

MST – mobilní skladový terminál

Nadstavba pro informační systém POHODA, která je určená k řízení práce skladníků. Automaticky vytváří doklady v informačním systému a umožňuje rychlou a přehlednou práci ve skladové evidenci. Modul je v režimech off-line, on-line a hybridním řešení.

 • Off-line, on-line a hybridní řešení
 • Práce se šaržemi a výrobními čísly
 • Evidence expirací
 • Obalové saldo

Detail řešení

ATEOSYS

Jedinečná webová aplikace pro online prodej a vedení skladů.

 • Řešení pro počítače i mobilní terminály v podobě smartphone nebo tabletů
 • Práce s čárovými kódy při prodeji nebo skladových operacích
 • Přímé generování dokladů do Pohody a práce s aktuálními daty v jejich agendách
 • Přístupné z jakéhokoliv místa, kde se připojíte na internet
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Inventurní seznamy – zásoby, majetek

Využijte čtečku čárových kódů pro inventuru skladu zásob nebo majetku.

 • Modul pro vytváření seznamů zásob nebo majetku offline nebo online čtečkou čárových kódů
 • Zpracováním naskenovaných dat vytvoříte Inventurní seznam či zinventarizujete majetek
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Příjemka a výdejka offline čtečkou

Jednoduché řešení pro práci na skladech bez dosahu počítače.

 • Do čtečky naskenujte čárové kódy, propojíte je s Pohodou a vytvoříte příjemku nebo výdejku
 • Obsahuje kontrolní funkci, zda v Pohodě existují zásoby se čtečkou naskenovanými kódy
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

BHIT KOMPLEX

Objevte nové možnosti - datové terminály pro Pohodu.

 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, přenos dat, skladové karty
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Smart Modul EXPEDITION

Aplikace usnadňuje expedici objednávek. Na LCD nebo televizi vidíte přehledně objednávky, které lze expedovat, a nemusíte sáhodlouze procházet přijaté objednávky. Aplikace sama počítá množství zásob k dispozici a po naskladnění se aktualizují všechny objednávky automaticky. Spolupracuje s plusMobile.

 • Přehledné a intuitivní rozhraní
 • Maximální efektivita práce
 • Možnost úprav na zakázku
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky

Detail řešení

Jazz Barcode

Sběr a zpracování dat s využitím offline čtečky čárového kódu.

 • Vytváření veškerých položkových dokladů
 • Efektivní provedení inventury skladových zásob nebo majetku
 • Kompatibilita s řadami POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

XtechData

Program pro eshopy exportuje údaje ze všech verzí programu POHODA ve formátu CSV a XML pro export a import zásilek Podání online České pošty, PPL, GLS, a dalších. Rozesílá podrobné informace zákazníkům přes e-maily a SMS a mnoho dalších. Umožní Vám snížit každodenní zátěž práce a ušetří Váš čas.

Detail řešení

plusMobile – mobilní terminály do skladu

PlusMobile je komplexní online i offline řešení pro čárové kódy a mobilní i pevné terminály (čtečky). Pomocí plusMobile můžete ve skladu provádět veškeré operace – od příjmu zboží, přes evidenci skladových pozic po pickování a expedici. Samozřejmostí jsou i inventury a další užitečné funkce.

 • Zlepšete organizovanost skladu a odbourejte provozní zmatek
 • Urychlete a zpřesněte expedici objednávek, příjem zboží i inventury pomocí čárových kódů
 • Usnadněte práci skladníkům díky aktuálním a přesným datům o zboží, jeho stavech a pozicích
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Objednávky, Faktury, Nabídky, Prodejky, Výdejky, Příjemky, Převodky, Výrobní listy

Detail řešení

plusEtiquette – chytré štítkování při výrobě či příjmu

PlusEtiquette je silný nástroj pro okamžitý tisk štítků a souvisejících dokumentů (např. návodů) při příjmu zboží či výrobě. Je optimalizován pro dotykové displeje např. u průmyslových terminálů a lze jej i upravit pro konkrétní požadavky provozu.

 • Snadno štítkujte výrobky a zboží, využijte různé designy etiket na různé zboží
 • Uspořte čas díky předem definovaným šablonám čerpajícím data z Pohody
 • Štítkujte zboží, kartony i palety, generujte logistické etikety dle standardů GS1
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby

Detail řešení

plusLabelUni – univerzální program pro tisk štítků

PlusLabelUni je univerzální aplikace sloužící k tisku etiket podle dokladů v Pohodě nebo výběrem zásob. Aplikace má rozšířené možnosti definování šablon pro jednotlivé zásoby a pokročilé možnosti automatizace a integrace do Pohody. Tisk je možný jak na štítkové tiskárny, tak na rastrované A4.

 • Snadno tiskněte etikety na nové zboží přímo dle příjemky či vydané objednávky
 • Rychle tiskněte etikety i na stávající zboží (např. pro nahrazení poškozené etikety)
 • Jednoduše vybírejte, jaké etikety a v jakém počtu se mají tisknout
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Doklady

Detail řešení

plusABC – skladová analýza nejen pro nákupčí

Každá obchodní firma by měla řešit optimalizaci zásob, zejména v případě výroby nebo dodavatelů s delšími dodacími lhůtami. Mít dostatečné zásoby skladem je nezbytnou podmínkou pro uspokojení poptávky, zbytečně veliké zásoby však zastarávají, vážou prostředky, a brzdí tak rozvoj firmy.

 • Optimalizujte stavy a nákupy skladových zásob dle reálné poptávky a její predikce
 • Mějte aktuální podklady pro akce, výprodeje a další reklamní aktivity
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Pohyby, Objednávky

Detail řešení

SmallReader

Řešení pro rychlý offline sběr dat terminálem ve skladu či prodejně, nahrazující zápisník. Do Pohody zapisuje výdej, příjem, vydané objednávky a inventární seznam s vazbou na adresář, sklady, zakázky a střediska. Z Pohody nahrává pro provádění kontrol položek EAN, název, prodejní cenu a stav zásoby.

 • Rychlost přenosného zařízení a jeho snadné ovládání
 • Pohotové vytvoření výdejky, příjemky a vydané objednávky
 • Jednoduché vytvoření seznamu pro sestavení inventury
 • Možnost přímé kontroly zboží v prostoru a následné opravy stavu zásob
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Objednávky, Práce s čárovými kódy, Sklad

Detail řešení

plusParcel – expedice zásilek bez zbytečných chyb

PlusParcel je aplikace pro OS Android, určená pro zefektivnění odbavování a odesílání balíků pomocí přepravních služeb. Díky chytrým funkcím dokáže zabránit záměnám při expedici, a tak i zbytečnému prodlení při doručování zásilek zákazníkům.

 • Třiďte zásilky pro jednotlivé dopravce
 • Kontrolujte, zda jste nezapomněli předat dopravci některou ze zásilek
 • Pořizujte fotodokumentaci zásilek při expedici pro usnadnění řešení budoucích sporů
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: BHIT Doprava

Detail řešení

plusDisplay – snadná prezentace dat z Pohody

PlusDisplay slouží pro snadnou prezentaci aktuálních dat z Pohody v reálném čase pomocí tabletů, monitorů či televizí. Může třeba zobrazovat frontu objednávek ve skladu při expedici, marketingové prezentace v prodejně či statistiky a grafy výkonnosti firmy v kanceláři vedení.

 • Zobrazujte vždy aktuálních data z Pohody pomocí displejů či televizí
 • Vytvářejte přehledné výstupy i s využitím tabulek či grafů
 • Využijte HTML šablony pro přehledné rozložení zobrazovaných dat a vlastní grafiku
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Všechny agendy

Detail řešení

LOKiA WMS

LOKiA WMS je komplexní skladové řešení poskytované formou služby, kompletně provozované v cloudu. Díky individuální volitelnosti dostupných funkcí dle přání zákazníka lze službu rychle nasadit a zachovat jednoduché uživatelské prostředí. Zákazník tak platí za to, co opravdu používá.

 • Zlepšíte organizaci práce skladníků zadáváním pokynů na čtečky čárových kódů
 • Získáte aktuální přehled o množství a druhu zásob na skladě
 • Zrychlíte vyskladnění i přesun zboží pomocí optimální trasy
 • Snížíte počet reklamací a dodržíte princip vyskladnění (FIFO, FEFO)
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Práce s čárovými kódy, Sklad, Reklamace, Servis

Detail řešení

Čárové kódy

Využijte naplno možnosti práce s čárovými kódy a jejich čtečkami.

 • Modul pro generování čárových kódů a kódů zásob
 • Možnost zvolit formát čárového kódu, případně nastavit číselnou řadu
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

plusGroup – konsolidace objednávek

PlusGroup slouží ke sjednocení více nevykrytých nebo částečně vykrytých objednávek do jedné souhrnné dle zadaných kritérií. Používá se např. u velkoobchodů, kde se hromadí mnoho částečně vykrytých objednávek, a je tak vhodné je občas seskupit do jedné pro větší přehlednost.

 • Seskupujte objednávky konkrétního zákazníka při expedici
 • Konsolidujte vydané objednávky k dodavatelům pro přehled o nedodaném zboží
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky

Detail řešení

plusSupplier – vydané objednávky efektivně

Řešení plusSupplier slouží pro automatizaci vystavování vydaných objednávek k dodavatelům. Umožňuje objednávky vystavovat automaticky dle nastavených pravidel či interaktivně vybírat dodavatele dle předpřipraveného nákupního seznamu.

 • Uspořte čas při objednávání zboží od dodavatelů díky automatizaci 
 • Usnadněte si výběr dodavatele dle dodacích lhůt, cen i objednacích množství
 • Usnadněte si objednávání položek díky přehlednému zobrazení dodacích lhůt, cen apod.
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Objednávky,

Detail řešení

Inventoro

Inventoro je nástroj na předpověď prodejů a optimalizaci zásob pro malé a střední podniky. Umožňuje vlastníkům firem i provozovatelům obchodů vidět budoucnost. Ne v podobě sci-fi nebo jiným mystickým způsobem, ale v tvrdých datech a číslech.

 • Forecast budoucích prodejů v množství i hodnotě
 • Umělá inteligence, pokročilé matematické metody
 • Segmentace portfolia
 • Zkrácení operativy s vytvářením objednávek
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Internetové obchody, Objednávky, Prodej, Sklad

Detail řešení

STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených informací.