Sklady, práce se zásobami, expedice

Naleznete zde řešení pro skladové hospodářství, zásoby či expedici. Pomohou vám jak řídit zaměstnance, tak připravit inventuru zásob.

MST – mobilní skladový terminál

Nadstavba pro informační systém POHODA, která je určená k řízení práce skladníků. Automaticky vytváří doklady v informačním systému a umožňuje rychlou a přehlednou práci ve skladové evidenci. Modul je v režimech off-line, on-line a hybridním řešení.

 • Off-line, on-line a hybridní řešení
 • Práce se šaržemi a výrobními čísly
 • Evidence expirací
 • Obalové saldo

Detail řešení

ATEOSYS

Jedinečná webová aplikace pro online prodej a vedení skladů.

 • Řešení pro počítače i mobilní terminály v podobě smartphone nebo tabletů
 • Práce s čárovými kódy při prodeji nebo skladových operacích
 • Přímé generování dokladů do Pohody a práce s aktuálními daty v jejich agendách
 • Přístupné z jakéhokoliv místa, kde se připojíte na internet
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Inventurní seznamy – zásoby, majetek

Využijte čtečku čárových kódů pro inventuru skladu zásob nebo majetku.

 • Modul pro vytváření seznamů zásob nebo majetku offline nebo online čtečkou čárových kódů
 • Zpracováním naskenovaných dat vytvoříte Inventurní seznam či zinventarizujete majetek
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Příjemka a výdejka offline čtečkou

Jednoduché řešení pro práci na skladech bez dosahu počítače.

 • Do čtečky naskenujte čárové kódy, propojíte je s Pohodou a vytvoříte příjemku nebo výdejku
 • Obsahuje kontrolní funkci, zda v Pohodě existují zásoby se čtečkou naskenovanými kódy
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

BHIT KOMPLEX

Objevte nové možnosti - datové terminály pro Pohodu.

 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, přenos dat, skladové karty
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Smart Modul EXPEDITION

Aplikace usnadňuje expedici objednávek. Na LCD nebo televizi vidíte přehledně objednávky, které lze expedovat, a nemusíte sáhodlouze procházet přijaté objednávky. Aplikace sama počítá množství zásob k dispozici a po naskladnění se aktualizují všechny objednávky automaticky. Spolupracuje s plusMobile.

 • Přehledné a intuitivní rozhraní
 • Maximální efektivita práce
 • Možnost úprav na zakázku
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky

Detail řešení

Jazz Barcode

Sběr a zpracování dat s využitím offline čtečky čárového kódu.

 • Vytváření veškerých položkových dokladů
 • Efektivní provedení inventury skladových zásob nebo majetku
 • Kompatibilita s řadami POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

XtechData

Program pro eshopy exportuje údaje ze všech verzí programu POHODA ve formátu CSV a XML pro export a import zásilek Podání online České pošty, PPL, GLS, a dalších. Rozesílá podrobné informace zákazníkům přes e-maily a SMS a mnoho dalších. Umožní Vám snížit každodenní zátěž práce a ušetří Váš čas.

xtech xml

Detail řešení

plusMobile – mobilní terminály do skladu

PlusMobile je komplexní online i offline řešení pro čárové kódy a mobilní i pevné terminály (čtečky). Pomocí plusMobile můžete ve skladu provádět veškeré operace – od příjmu zboží, přes evidenci skladových pozic po pickování a expedici. Samozřejmostí jsou i inventury a další užitečné funkce.

 • Zlepšete organizovanost skladu a odbourejte provozní zmatek
 • Urychlete a zpřesněte expedici objednávek, příjem zboží i inventury pomocí čárových kódů
 • Usnadněte práci skladníkům díky aktuálním a přesným datům o zboží, jeho stavech a pozicích
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Objednávky, Faktury, Nabídky, Prodejky, Výdejky, Příjemky, Převodky, Výrobní listy

Detail řešení

plusEtiquette – chytré štítkování při výrobě či příjmu

PlusEtiquette je silný nástroj pro okamžitý tisk štítků a souvisejících dokumentů (např. návodů) při příjmu zboží či výrobě. Je optimalizován pro dotykové displeje např. u průmyslových terminálů a lze jej i upravit pro konkrétní požadavky provozu.

 • Snadno štítkujte výrobky a zboží, využijte různé designy etiket na různé zboží
 • Uspořte čas díky předem definovaným šablonám čerpajícím data z Pohody
 • Štítkujte zboží, kartony i palety, generujte logistické etikety dle standardů GS1
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby

Detail řešení

plusLabelUni – univerzální program pro tisk štítků

PlusLabelUni je univerzální aplikace sloužící k tisku etiket podle dokladů v Pohodě nebo výběrem zásob. Aplikace má rozšířené možnosti definování šablon pro jednotlivé zásoby a pokročilé možnosti automatizace a integrace do Pohody. Tisk je možný jak na štítkové tiskárny, tak na rastrované A4.

 • Snadno tiskněte etikety na nové zboží přímo dle příjemky či vydané objednávky
 • Rychle tiskněte etikety i na stávající zboží (např. pro nahrazení poškozené etikety)
 • Jednoduše vybírejte, jaké etikety a v jakém počtu se mají tisknout
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Doklady

Detail řešení

plusABC – skladová analýza nejen pro nákupčí

Každá obchodní firma by měla řešit optimalizaci zásob, zejména v případě výroby nebo dodavatelů s delšími dodacími lhůtami. Mít dostatečné zásoby skladem je nezbytnou podmínkou pro uspokojení poptávky, zbytečně veliké zásoby však zastarávají, vážou prostředky, a brzdí tak rozvoj firmy.

 • Optimalizujte stavy a nákupy skladových zásob dle reálné poptávky a její predikce
 • Mějte aktuální podklady pro akce, výprodeje a další reklamní aktivity
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Pohyby, Objednávky

Detail řešení

SmallReader

Řešení pro rychlý offline sběr dat terminálem ve skladu či prodejně, nahrazující zápisník. Do Pohody zapisuje výdej, příjem, vydané objednávky a inventární seznam s vazbou na adresář, sklady, zakázky a střediska. Z Pohody nahrává pro provádění kontrol položek EAN, název, prodejní cenu a stav zásoby.

 • Rychlost přenosného zařízení a jeho snadné ovládání
 • Pohotové vytvoření výdejky, příjemky a vydané objednávky
 • Jednoduché vytvoření seznamu pro sestavení inventury
 • Možnost přímé kontroly zboží v prostoru a následné opravy stavu zásob
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Objednávky, Práce s čárovými kódy, Sklad

Detail řešení

plusParcel – expedice zásilek bez zbytečných chyb

PlusParcel je aplikace pro OS Android, určená pro zefektivnění odbavování a odesílání balíků pomocí přepravních služeb. Díky chytrým funkcím dokáže zabránit záměnám při expedici, a tak i zbytečnému prodlení při doručování zásilek zákazníkům.

 • Třiďte zásilky pro jednotlivé dopravce
 • Kontrolujte, zda jste nezapomněli předat dopravci některou ze zásilek
 • Pořizujte fotodokumentaci zásilek při expedici pro usnadnění řešení budoucích sporů
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: BHIT Doprava

Detail řešení

plusDisplay – snadná prezentace dat z Pohody

PlusDisplay slouží pro snadnou prezentaci aktuálních dat z Pohody v reálném čase pomocí tabletů, monitorů či televizí. Může třeba zobrazovat frontu objednávek ve skladu při expedici, marketingové prezentace v prodejně či statistiky a grafy výkonnosti firmy v kanceláři vedení.

 • Zobrazujte vždy aktuálních data z Pohody pomocí displejů či televizí
 • Vytvářejte přehledné výstupy i s využitím tabulek či grafů
 • Využijte HTML šablony pro přehledné rozložení zobrazovaných dat a vlastní grafiku
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Všechny agendy

Detail řešení

LOKiA WMS

LOKiA WMS je komplexní skladové řešení poskytované formou služby, kompletně provozované v cloudu. Díky individuální volitelnosti dostupných funkcí dle přání zákazníka lze službu rychle nasadit a zachovat jednoduché uživatelské prostředí. Zákazník tak platí za to, co opravdu používá.

 • Zlepšíte organizaci práce skladníků zadáváním pokynů na čtečky čárových kódů
 • Získáte aktuální přehled o množství a druhu zásob na skladě
 • Zrychlíte vyskladnění i přesun zboží pomocí optimální trasy
 • Snížíte počet reklamací a dodržíte princip vyskladnění (FIFO, FEFO)
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Práce s čárovými kódy, Sklad, Reklamace, Servis

Detail řešení

Čárové kódy

Využijte naplno možnosti práce s čárovými kódy a jejich čtečkami.

 • Modul pro generování čárových kódů a kódů zásob
 • Možnost zvolit formát čárového kódu, případně nastavit číselnou řadu
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

plusGroup – konsolidace objednávek

PlusGroup slouží ke sjednocení více nevykrytých nebo částečně vykrytých objednávek do jedné souhrnné dle zadaných kritérií. Používá se např. u velkoobchodů, kde se hromadí mnoho částečně vykrytých objednávek, a je tak vhodné je občas seskupit do jedné pro větší přehlednost.

 • Seskupujte objednávky konkrétního zákazníka při expedici
 • Konsolidujte vydané objednávky k dodavatelům pro přehled o nedodaném zboží
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky

Detail řešení

plusSupplier – vydané objednávky efektivně

Řešení plusSupplier slouží pro automatizaci vystavování vydaných objednávek k dodavatelům. Umožňuje objednávky vystavovat automaticky dle nastavených pravidel či interaktivně vybírat dodavatele dle předpřipraveného nákupního seznamu.

 • Uspořte čas při objednávání zboží od dodavatelů díky automatizaci 
 • Usnadněte si výběr dodavatele dle dodacích lhůt, cen i objednacích množství
 • Usnadněte si objednávání položek díky přehlednému zobrazení dodacích lhůt, cen apod.
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Objednávky,

Detail řešení

Inventoro

Inventoro je nástroj na předpověď prodejů a optimalizaci zásob pro malé a střední podniky. Umožňuje vlastníkům firem i provozovatelům obchodů vidět budoucnost. Ne v podobě sci-fi nebo jiným mystickým způsobem, ale v tvrdých datech a číslech.

 • Forecast budoucích prodejů v množství i hodnotě
 • Umělá inteligence, pokročilé matematické metody
 • Segmentace portfolia
 • Zkrácení operativy s vytvářením objednávek
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Internetové obchody, Objednávky, Prodej, Sklad

Detail řešení

SREADER

Řešení pro jednoduchý offline sběr dat ve skladu či prodejně, nahrazující textový zápisník. Možnost práce s telefonem nebo terminálem s OS Android. Program zapisuje exportuje do Pohody skladové výdaje, příjmy, vydané objednávky, inventární seznamy a prodejky. Sehrávání dávek lze automatizovat.

 • Nenáročnost ovládání, možnost využití mobilního telefonu
 • Pohotové vytvoření výdejky, příjemky, vydané objednávky nebo prodejky
 • Rychlé vytvoření seznamů pro sestavení inventury
 • Možnost přímé kontroly zboží v prostoru a následné opravy stavu zásob
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Práce s čárovými kódy, Prodej, Sklad, Jiná agenda/funkce: Inventura

Detail řešení

Import položkových dokladů

Univerzální programová nadstavba pro pravidelný import položkových dokladů včetně skladových položek s možností uživatelské editace šablon dle jednotlivých dodavatelů nebo odběratelů.

 • Uživatelské nastavení a editovatelnost šablon dle zdrojových dokladů
 • Zpracování XLS, CSV i XML dokumentů
 • Automatické založení nenalezených skladových karet
 • Zpracování výdejek, příjemek, objednávek a faktur přijatých, inventárních seznamů
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturace, Sklad

Detail řešení

Aktualizace skladových karet

Programová nadstavba určená k občasné nebo pravidelné aktualizaci skladových karet, především ceníku a popisů, s možností zakládání karet nových dle různých zdrojů uložených do šablon pomocí uživatelské správy.

 • Uživatelské nastavení a editovatelnost šablon dle zdrojových dokladů
 • Možnost importu XLS, CXV i XML a automatizace procesu
 • Založení nových karet, včetně importu obrázků
 • Možnost načítání dat z lokálního zdroje nebo internetového odkazu
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Sklad

Detail řešení

Objednávky dle pohybů

Nadstavbové řešení pro vypracování objednávek na základě výdajových pohybů zásob za zvolené období s možností finální editace počtů dle individuálních potřeb.

 • Nenáročné a rychlé ovládání s přehledným výsledkem
 • Volba sledování dle čeho pohyby počítat a volba konkrétního období
 • Možnost zpracování dle vybraných dodavatelů
 • Rychlé vystavení objednávek v Pohodě dle zvolených údajů
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Sklad

Detail řešení

bMobile Čtečky čárových kódů a datové terminály

Rozšiřte svůj telefon o bluetooth skener a zrychlete práci s objednávkami, skladem a inventurou. Pomocí systému bMobile Scan Wedge můžete připojit k telefonu jakýkoliv bluetooth SPP snímač. Nebo využijte Zebra DataWedge a pracujte na datovém terminálu Zebra např. Zebra TC21/26.

 • Rychlé snímání čárových kódů na běžném telefonu pomocí software bMobile Scan Wedge
 • Připojení bluetooth SPP čtečky čárových kódů a můžete si vybrat libovolného výrobce čtečky
 • Podpora profesionálních datových terminálů Zebra
 • Možnost úprav na míru a napojit na libovolnou agendu v Pohodě nebo uživatelskou agendu
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturace, Práce s čárovými kódy, Sklad

Detail řešení

bMobile Inventura

Online inventura ve Vašem mobilu. V Pohodě vytvoříte inventuru a v telefonu ji zpracuje např. obchodník v autě. U programu POHODA E1 můžete zpracovávat více inventur současně. Skenování čárových kódů foťákem, bluetooth skenerem nebo datovým terminálem.

 • Na Vašem telefonu s Android a iOS, bluetooth skener nebo datový terminál Zebra TC21/26
 • Můžete kdykoliv přerušit práci a pokračovat později, každá změna je hned uložená v Pohodě
 • Stejnou inventuru může dělat více zařízení současně, inventura zpracována v krátkém čase
 • Možnost doplňkových úprav – focení majetku a zboží, změna údajů jako hmotnost, pozice
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1, POHODA SQL
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Práce s čárovými kódy, Sklad

Detail řešení

bMobile Obrázek do Pohody

Archivujte fotky z galerie telefonu nebo přímo foťáku přímo do Dokumentů Pohody. Fotodokumentace expedovaného nebo přijímaného zboží, servis, reklamace. Přiložení fotky pokladního bločku nebo originál přijaté faktury pro účetní. Už nikdy se ve fotkách neztratíte.

 • Přímo na Vašem telefonu s Android nebo iOS, nepotřebujete pořizovat datový terminál
 • Fotky archivované v Dokumentech Pohody a dostupné u konkrétního záznamu
 • Fotky je možné před odesláním editovat, ořezat, otočit, zvýraznit poškozené zboží
 • Možnost napojit na Vaši uživatelskou agendu v Pohodě
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Objednávky, Fakturace, Sklad, Reklamace, Servis

Detail řešení

bMobile Sklad

Sklad ve Vašem mobilu. Vyhledávání textově nebo snímání čárového kódu. Vložení pozice, hmotnosti nebo nový čárový kód. Tisk z Dokumentů Pohody např. manuálu nebo etiket. Vykrývání dokladů. Velký doklad lze zpracovat více klienty současně a práci je možné kdykoliv přerušit. Tisk z Balikobot.

 • Na Vašem telefonu s Android a iOS, bluetooth skener nebo datový terminál Zebra TC21/26
 • Online šifrovaná komprimovaná komunikace, rychlá při velkých databázích a mobilních datech
 • Vaše data na Vašem serveru, žádná data se neodesílají mimo Váš server a mobilní klienty
 • Připravené na úpravy na míru, volitelné parametry v Pohodě ve Vašem mobilním klientu
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1. POHODA SQL
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Objednávky, Fakturace, Práce s čárovými kódy, Sklad

Detail řešení

Kontrola dokladů

Jednoduchý nástroj, který umožní skladníkům pomoc čtečky čárových kódů zkontrolovat, zda expedované zboží je skutečně to, které je v položkách dokladu uvedeno.

 • Kontrolovat je možné Vydané faktury, Příjemky, Výdejky nebo Převodky
 • Ověříte si, zda vydáváte nebo přijímáte správnou zásobu, a zda odpovídá i její množství
 • Se čtečkou je možné pracovat v online nebo offline režimu za použití paměti čtečky
 • Výsledek kontroly je zapsán na daný doklad v Pohodě
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Elektronické cenovky - Satomar ESL

Elektronické cenovky nahrazují nejen tradiční papírové cenovky a zlepšují efektivitu celého prodeje, ale skvěle poslouží i jako identifikační štítky pro kanceláře, nemocnice či sklady. Přes můstek je možné napojení na systém Pohoda v libovolné verzi.

 • Rychlé přecenění celého obchodu
 • Eliminuje chyby v přeceňování
 • Snadné nastavení cenových akcí a Happy hour
 • Plně automatizovaný provoz ušetří pracovní sílu
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Internetové obchody, Práce s čárovými kódy, Prodej, Sklad

Detail řešení

STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených informací.