Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sklady, práce se zásobami, expedice

Naleznete zde řešení pro skladové hospodářství, zásoby či expedici. Pomohou vám jak řídit zaměstnance, tak připravit inventuru zásob.

MST – mobilní skladový terminál

Nadstavba pro informační systém POHODA, která je určená k řízení práce skladníků. Automaticky vytváří doklady v informačním systému a umožňuje rychlou a přehlednou práci ve skladové evidenci. Modul je v režimech off-line, on-line a hybridním řešení.

 • Off-line, on-line a hybridní řešení
 • Práce se šaržemi a výrobními čísly
 • Evidence expirací
 • Obalové saldo

Detail řešení

ATEOSYS

Jedinečná webová aplikace pro online prodej a vedení skladů.

 • Řešení pro počítače i mobilní terminály v podobě smartphone nebo tabletů
 • Práce s čárovými kódy při prodeji nebo skladových operacích
 • Přímé generování dokladů do Pohody a práce s aktuálními daty v jejich agendách
 • Přístupné z jakéhokoliv místa, kde se připojíte na internet
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Inventurní seznamy – zásoby, majetek

Využijte čtečku čárových kódů pro inventuru skladu zásob nebo majetku.

 • Modul pro vytváření seznamů zásob nebo majetku offline nebo online čtečkou čárových kódů
 • Zpracováním naskenovaných dat vytvoříte Inventurní seznam či zinventarizujete majetek
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Příjemka a výdejka offline čtečkou

Jednoduché řešení pro práci na skladech bez dosahu počítače.

 • Do čtečky naskenujte čárové kódy, propojíte je s Pohodou a vytvoříte příjemku nebo výdejku
 • Obsahuje kontrolní funkci, zda v Pohodě existují zásoby se čtečkou naskenovanými kódy
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

BHIT KOMPLEX

Objevte nové možnosti - datové terminály pro Pohodu.

 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, přenos dat, skladové karty
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Smart Modul EXPEDITION

Aplikace usnadňuje expedici objednávek. Na LCD nebo televizi vidíte přehledně objednávky, které lze expedovat, a nemusíte sáhodlouze procházet přijaté objednávky. Aplikace sama počítá množství zásob k dispozici a po naskladnění se aktualizují všechny objednávky automaticky. Spolupracuje s plusMobile.

 • Přehledné a intuitivní rozhraní
 • Maximální efektivita práce
 • Možnost úprav na zakázku
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky

Detail řešení

Jazz Barcode

Sběr a zpracování dat s využitím offline čtečky čárového kódu.

 • Vytváření veškerých položkových dokladů
 • Efektivní provedení inventury skladových zásob nebo majetku
 • Kompatibilita s řadami POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

XtechData

Program pro eshopy exportuje údaje ze všech verzí programu POHODA ve formátu CSV a XML pro export a import zásilek Podání online České pošty, PPL, GLS, a dalších. Rozesílá podrobné informace zákazníkům přes e-maily a SMS a mnoho dalších. Umožní Vám snížit každodenní zátěž práce a ušetří Váš čas.

Detail řešení

plusMobile

plusMobile je komplexní online i offline řešení pro čárové kódy a mobilní i pevné terminály (čtečky). Pokrývá veškeré skladové procesy od příjmu, přes převody a expedici zboží, kontroly dokladů až po inventury a inventurní seznamy.

 • On-line komunikace s Pohodou ve skladu, okamžité odeslání dokladu do Pohody po dokončení
 • Vytváření plnohodnotných dokladů (cizí měny, číselné řady, vazby mezi doklady)
 • On-line i off-line práce s evidenčními čísly, možnost generování ev. čísel při příjmu
 • Práce se složenými čárovými kódy, přidělování čárových kódů zásobám
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, objednávky, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, sklad.
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

plusEtiquette

PlusEtiquette je nástroj pro okamžitý tisk štítků při příjmu zboží nebo výrobě, je optimalizován pro dotykové displeje. Je napojen on-line na Pohodu a okamžitě vytváří doklady. Umožňuje i práci s dalšími měrnými jednotkami.

 • On-line napojení na Pohodu, vyhledávání ve skladu a procházení skladu dle členění
 • Možnost zadání počtu štítků k tisku i "koeficientu" štítku při množstevních baleních
 • Generování výrobních čísel či šarží při příjmu dle nastavených pravidel
 • Výběr šablony etikety i vytvářeného dokladu včetně volby číselné řady
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Práce s čárovými kódy, sklad

Detail řešení

plusLabelUni

Aplikace plusLabelUni slouží k tisku etiket na zboží. Aplikace má univerzální využití. Je možné vyhledávat podle dokladu v Pohodě nebo podle skladových zásob. Díky možnosti upravit zobrazení seznamu položek si můžete rozhraní aplikace přizpůsobit vlastním potřebám.

 • Možnost uživatelsky definovat tiskové sestavy
 • Aplikace podporuje i vlastní složení průmyslových čárových kódů GS1-128
 • Pro jednotlivé zásoby lze definovat konkrétní šablony pomocí volitelného parametru
 • Vše lze navíc plně zautomatizovat – přímý tisk přes příkazovou řádku

Detail řešení

plusImportUni

PlusImportUni slouží k importu zásob do Pohody a k aktualizaci informací, včetně volitelných a internetových parametrů a obrázků. Obrázky je možné automaticky stahovat ze zadaných URL. Možnost nastavit neomezeného množství šablon pro import a aktualizaci. Podporuje všechny běžné typy zdrojových dat.

 • Podpora všech běžných formátů (XML, CSV, Excel...)
 • Importní soubory je možné načítat z různých zdrojů (adresáře. FTP, email...)
 • Aplikaci je možné spouštět na pozadí pomocí plánovače úloh

Detail řešení

plusABC

Přehledné rozdělení zásob podle Paretova pravidla do skupin podle obratu/zisku za určená období. Máte k dispozici přesnou skladovou analýzu a silný nástroj pro plánování nákupů zásob a optimalizaci skladových zásob. Výsledky Abc analýzy lze zohledňovat při automatizaci dodavatelských objednávek.

 • Přehledné konfigurační rozhraní
 • Snadná definice rozsahu zásob pro analýzu a časových období
 • Plně automatické výpočty v určených intervalech
 • Výstup z ABC analýzy lze zohledňovat při automatizaci objednávek u Vašich dodavatelů

Detail řešení

SmallReader

Řešení pro rychlý offline sběr dat terminálem ve skladu či prodejně, nahrazující zápisník. Do Pohody zapisuje výdej, příjem, vydané objednávky a inventární seznam s vazbou na adresář, sklady, zakázky a střediska. Z Pohody nahrává pro provádění kontrol položek EAN, název, prodejní cenu a stav zásoby.

 • Rychlost přenosného zařízení a jeho snadné ovládání
 • Pohotové vytvoření výdejky, příjemky a vydané objednávky
 • Jednoduché vytvoření seznamu pro sestavení inventury
 • Možnost přímé kontroly zboží v prostoru a následné opravy stavu zásob
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Objednávky, Práce s čárovými kódy, Sklad

Detail řešení

plusParcel

PlusParcel je aplikace pro OS Android, určená pro zefektivnění odbavování a odesílání balíků pomocí přepravních služeb. Díky chytrým funkcím dokáže zabránit záměnám při expedici, a tak i zbytečnému prodlení při doručování zásilek zákazníkům.

 • Aplikace umí pracovat ve třech režimech (třídění, přepravce a nakládka)
 • Možnost pořizovat fotodokumentaci zásilek přímo k příslušnému dokladu v Pohodě
 • 100% odstranění záměn při expedici
 • Aplikace je určená pro OS Android a mobilní datový terminál Chainway řady C7X

Detail řešení

plusDisplay

Aplikace pro snadnou prezentaci informací z Pohody pomocí tabletů, monitorů či televizí.

 • Předem definovány šablony pro různé účely a konkrétní data jsou on-line získávána z Pohody
 • Zobrazování provozních informací na velkoplošné obrazovce (seznamy dokladů, statistiky...)
 • Zobrazování aktuálních nabídek, akcí a novinek
 • Šablony se definují pomocí HTML, zdroj dat pomocí SQL dotazu do databáze Pohody

Detail řešení

LOKiA WMS

LOKiA WMS je komplexní skladové řešení poskytované formou služby, kompletně provozované v cloudu. Díky individuální volitelnosti dostupných funkcí dle přání zákazníka lze službu rychle nasadit a zachovat jednoduché uživatelské prostředí. Zákazník tak platí za to, co opravdu používá.

 • Zlepšíte organizaci práce skladníků zadáváním pokynů na čtečky čárových kódů
 • Získáte aktuální přehled o množství a druhu zásob na skladě
 • Zrychlíte vyskladnění i přesun zboží pomocí optimální trasy
 • Snížíte počet reklamací a dodržíte princip vyskladnění (FIFO, FEFO)
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Práce s čárovými kódy, Sklad, Reklamace, Servis

Detail řešení

Čárové kódy

Využijte naplno možnosti práce s čárovými kódy a jejich čtečkami.

 • Modul pro generování čárových kódů a kódů zásob
 • Možnost zvolit formát čárového kódu, případně nastavit číselnou řadu
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených informací.