Plánování a řízení procesů a výroby

Zvyšte své obchodní úspěchy pomocí nástrojů pro efektivní řízení lidských zdrojů, výroby a projektování. Díky těmto partnerským řešením budete mít přehled nad svým týmem a dopodrobna naplánujete výrobní činnosti i jednotlivé zakázky.

eWay-CRM

CRM systém v Outlooku (Microsoft Office 365).

 • Správa kontaktů, obchodních případů, projektů a hromadné korespondence
 • Práce přímo v Outlooku a ve známém prostředí i v mobilní aplikaci
 • Související služby: implementace, školení, uživatelská podpora, hosting, cloud, API
 • Integrace: Microsoft Office, POHODA, Power BI, WordPress, Emailkampane.cz, Leady a další
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Fakturace, Objednávky, Nabídky, Prodejky, Zásoby, Individuální ceny, Prodejní ceny, Zakázky

Vistos CRM

Jedinečné CRM řešení, které vás bude bavit

 • Cloudové řešení, možné použít jakýkoli operační systém a hardware
 • Vysoká míra přizpůsobitelnosti systému dle požadavků zákazníka
 • Obchod, projektové řízení, modul zákaznické podpory, servisní modul, správa dokumentů
 • Připravené synchronizace s dalšími aplikacemi nebo možnost využít pokročilého API rozhraní
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Poptávky, Nabídky, Objednávky, Faktury, Banka, Pokladna, Sklady a Výdejky, Individuální ceny, Prodejní ceny, Zakázky, Volitelné parametry

PROFIS

Informační systém firemních aktivit

 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Fakturace, Přenos dat, Účtování
 • Cena: nad 10 000 Kč

Atollon CRM

Nástroje na řízení a automatizaci obchodního procesu. Zvyšte své obchodní úspěchy, organizujte marketingové kampaně a popožeňte své podnikání.

 • Kombinace obchodu, servisu a řízení projektů v jednom řešení
 • Integrovaná e-mailová komunikace
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní
 • Platforma přizpůsobitelná procesům klienta
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Fakturace, Účtování

Productoo: Software pro kompletní digitalizaci výroby

Modulární softwarové řešení Productoo umožňuje snadný management plánování a exekuce výroby včetně interní logistiky. Digitalizujte výrobní proces od přijetí zákaznického požadavku až po expedici! Docílíte mimo jiné kratšího průběžného času výroby, snížení WIP nebo efektivnějšího využívání skladů.

 • Podpora různých plánovacích strategií
 • Bezpapírová exekuce výroby
 • Digitální dvojče závodu
 • Snadné ovládání a příjemné uživatelské prostředí
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Objednávky, Fakturace, Sklad, Účtování

AROP

Systém plánování a řízení výroby AROP je softwarový nástroj sloužící pro přímou podporu řízení výrobního procesu. Jako jediný systém poroste současně s Vaší firmou od jednoduché výroby po rozsáhlou specializovanou výrobu, kterou za podpory AROP dosáhnete.

EasyTechnology®

Systém pro řízení a plánování výroby

PVM – výrobní modul

Vaše konkurenční výhoda ve výrobě

 • Propojení přijaté objednávky, materiálové potřeby, plánování výroby i nákup materiálu
 • Možnost tvorby a úpravy kusovníků nebo polotovarů v několika úrovních
 • Propojení s Pohodou v reálném čase
 • Kompatibilita s řadou Pohoda E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: skladové karty
 • Kompatibilita s řadami: POHODA SQL, POHODA E1

PMPortal – řízení projektů, změn a rizik

Chcete efektivní řízení projektů, plánování a kontrolu úkolů? Chcete mít přehled nad týmem, rozpočtem a termíny? Inteligentní správu dokumentace s historií verzí? Zajímá vás, jaké probíhají změny a hrozí rizika? To vše je v jednom systému, dostupné i z mobilu se softwarem řízení projektů PMportal!

 • Projekty, zakázky, úkoly, rizika, změny a dokumentace na jednom místě
 • Projektové šablony, hierarchie složek a práv vyhovují základním i komplexním požadavkům
 • Automatické ukládání historie veškerých úprav a změn pro auditní kontroly
 • Interaktivní grafické prostředí pro manažerské výstupy
 • Vazba na agendy: adresář, internetové obchody, objednávky, fakturace, prodej, účtování
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Inside software nicety

Nové světlo ve světě informačních systémů pro řízení obchodu a výroby

 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, fakturace, mzdy, účtování
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

eMISTR – Výroba online

Systém eMISTR – Výroba online je moderní výrobní informační systém, ve kterém jsou promítnuty zkušenosti z více než 500 nasazení systému ve výrobních podnicích a plně odpovídá současným trendům v oblasti digitalizace výroby a výrobních procesů. Zákazníci na systému eMISTR především oceňují:

 • Dokonalý přehled o výrobě v reálném čase včetně informace kdo, na čem a jak dlouho pracuje
 • Grafickou prezentaci výrobních dat na mobilních zařízeních i velkoplošných obrazovkách
 • Jednoduchou kontrolu zajištěnosti materiálu pro výrobu a jeho objednávání
 • Přesná data a informace o nákladech, rozpracovanosti a ziskovosti výrobních zakázek
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Objednávky přijaté, Mzdy, Sklad
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Řízení a plánování výroby

Systém pro plánování a řízení výroby. Z dostupných zdrojů (lidé, stroje, nástroje, dodavatelé) je systém schopen plánovat výrobu a na obrazovkách konkrétním osobám zadávat práci. Následně ihned reaguje a online přeplánovává výrobu, v závislosti na událostech, které během výroby nastávají.

 • Online plánování výroby, které reaguje ihned na změny ve výrobě
 • Možnost zobrazení výhledu výroby a nasimulování si výpadku či naopak přesčasu zdrojů
 • Hardwarová univerzálnost, webové rozhraní
 • Není potřeba instalovat nic na koncové počítače či tablety
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, fakturace, mzdy, práce s čárovými kódy, prodej, sklad, účtování, reklamace, servis
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA, PAMICA SQL

MOV – mobilní odvádění výroby a SOV – stacionární odvádění výroby

Nadstavba pro informační systém Pohoda pro řízení a odvádění výroby. Umožňuje přehled a kontrolu nad průběhem zakázek. Zajišťuje přesnější stanovení výrobních časů jednotlivých operací, vyskladnění materiálu a naskladnění hotových výrobků.

 • Off-line, on-line a hybridní řešení
 • Práce se šaržemi a výrobními čísly
 • Plánování výroby
 • Klasifikace úspor a překročení plánovaných časů

TPV2000+

Systém TPV2000plus je představitelem moderního systému pro technickou přípravu výroby (TPV) a správu dokumentů (PDM). Základní myšlenkou systému TPV2000plus je realizovat jakoukoliv činnost, od konstrukčního vývoje výrobku, přes konstrukční a technologickou přípravu až po výrobu.

 • Konektivita na CAD/PDM/PLM systémy
 • Propracovaná Technická Příprava Výroby, projektové řízení, workflow
 • Normování spotřeby materiálu a spotřeby času, poptávky–nabídky
 • Plánování a řízení výroby
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Objednávky, Fakturace, Mzdy, Sklad

MySmartplace

Chytrý software pro řízení firmy – všechny potřebné nástroje na jednom „chytrém“ místě: řízení zakázek, správa úkolů, personální agenda, evidence majetku, digitální archiv a další. Cloudové řešení – přístup odkudkoliv z notebooku i mobilu. Vaše firma pošlape digitálně jako dobře promazaný stroj.

 • Modulové řešení back office procesů – úspora času i peněz na nezbytné provozní rutině
 • Bezpapírová kancelář – zjednodušení administrativy a snížení nákladů
 • Bezpečnost dat – přístupy uživatelů podle nastavených rolí a práv
 • Klientská podpora, vývoj nových funkcionalit s důrazem na efektivitu a automatizaci
 • Napojení POHODA – přímé exporty schválených účetních dokladů se zpětnou vazbou
 • Napojení PAMICA – přímé exporty zaměstnanců, kontraktů a podkladů mezd se zpětnou vazbou

Smart modul WORK

Elektronické cenovky nahrazují nejen tradiční papírové cenovky a zlepšují efektivitu celého prodeje, ale skvěle poslouží i jako identifikační štítky pro kanceláře, nemocnice či sklady. Přes můstek je možné napojení na systém Pohoda v libovolné verzi.

 • Přihlašování čárovým kódem nebo RFID kartou
 • Evidence práce na zakázce přímo do Pohody
 • Připraven na dotykové ovládání v průmyslovém prostředí
 • Veškeré záznamy o práci jsou evidovány v uživatelské agendě programu POHODA
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Práce s čárovými kódy, Sklad
STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených informací.