Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nástroje pro objednávky a faktury

V této kategorii najdete řešení, která vám usnadní práci s objednávkami a fakturami.

Faktury z objednávek

Rychlé a hromadné vyřízení objednávek v Pohodě.

 • Modul pro generování Vydaných faktur z Přijatých objednávek
 • Odbourání rutinní operace při vyřizování objednávek jejich hromadným zpracováním
 • Pro zpracování lze využít filtrování v podobě označených objednávek, číselných řad atd.
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Faktury z výdejek

Odbourejte rutinní zpracování jednotlivých dokladů.

 • Modul, který vytvoří jednu Vydanou fakturu z libovolného počtu zvolených Výdejek
 • Možnost uživatelsky nastavit filtrování zpracovávaných Výdejek či podobu Vydané faktury
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

E-maily z faktur

Odeslání informace na e-mail zákazníka o vydané faktuře.

 • Modul pracuje jak s vydanými fakturami, tak i s vydanými zálohovými fakturami
 • Vzhled e-mailu lze konfigurovat, změnit jeho znění atd.
 • Možnost odeslat e-mail i s přílohou
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

E-maily z objednávek a nabídek

Odeslání informace na e-mail zákazníka o stavu objednávky nebo nabídky.

 • Modul pracuje s doklady v agendách Přijaté objednávky nebo Vydané nabídky
 • Vzhled e-mailu lze konfigurovat, změnit jeho znění atd.
 • Možnost odeslat e-mail i s přílohou
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Objednávky skladem

Nezdržujte se s objednávkami, které nelze zcela vykrýt, a zefektivněte celý svůj proces zpracování objednávek. Naše řešení Vám to umožní!

 • Řešení označí objednávky, které jsou na skladě a je možné je ihned expedovat zákazníkovi
 • Řešení označuje objednávky k expedici postupně od nejstarších po nejnovější
 • Efektivní práce s objednávkami a zásobami
 • Postupná rezervace zásob od nejstarší objednávky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: internetové obchody, objednávky, prodej, sklad
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA E1

Detail řešení

Expedice

Zrychlení a zefektivnění expedice Vašich objednávek a zároveň snížení chybovosti? S naším řešením Expedice to lze!

 • Řešení zabudováno přímo do prostředí systému POHODA
 • Zrychlení expedice díky práci s čárovými kódy
 • Sdružování položek objednávek na základě podobnosti –optimalizace trasy po skladu
 • Automatické generování faktury a balíkové soupisky, možnost tisku faktury a štítku
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, objednávky, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, sklad
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA E1

Detail řešení

plusOrders

PlusOrders je rychlý nástroj pro hromadnou práci s objednávkami a jejich další zpracování. Používá se nejčastěji pro přehledné zobrazení přijatých objednávek a jejich automatické nebo manuální zpracování v systému Pohoda.

 • Přehledné zobrazení přijatých objednávek
 • Možnost automatického vykrytí objednávek
 • Možnost filtrování seznamu objednávek dle firmy nebo dle zboží
 • Možnost částečného vykrytí zvolených objednávek

Detail řešení

plusExpedice

Aplikace plusExpedice je určena pro expedici a štítkování zboží (vykrývání objednávek), a to jak při přímém rozvozu, tak i běžné expedici zásilkovými obchody. Je optimalizována pro práci na dotykové obrazovce a pro rychlou práci s objednávkami a čárovými kódy.

 • Snadné vyhledávání v nevyřízených objednávkách a jejich položkách
 • Odkládání objednávek, předávání mezi expedičními stanicemi
 • Připojení všech běžně prodávaných vah
 • Evidence obalů, přepravek apod.

Detail řešení

plusSupplier

PlusSupplier slouží pro usnadnění vystavování vydaných objednávek, které doplňuje standardní funkce Pohody v oblasti objednávání zboží u Vašich dodavatelů. Automatické objednávky v Pohodě totiž neumí efektivně vybírat, kterou zásobu objednat u jakého dodavatele.

 • Automatizace vydaných objednávek dle nekonečného množství kritérii
 • Možno zohlednit výsledky ABC analýzy (plusABC)
 • Možnost hromadného vygenerování dat do záložky Dodavatelé u Zásob dle pohybů za období

Detail řešení

iNVOiCE FLOW

Řešení pro tvorbu objednávek, automatický příjem dokladů a jejich zpracování do systému POHODA. Strojově vytěží základní údaje i položky z účtenek a faktur v jakémkoli formátu. Elektronické schvalování a důvěryhodná archivace faktur včetně příloh. Import faktur do systému POHODA.

 • Vytvářejte objednávky a automaticky je párujte s přijatými fakturami
 • Zbavte se ručního zpracování dokladů a ušetřete až 80 % času
 • Netiskněte faktury, které Vám přijdou e-mailem. Archivujte je elektronicky
 • Díky webové aplikaci mohou odpovědní pracovníci schválit doklady téměř odkudkoli
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturace, Účtování

Detail řešení

Faktury ze zálohovek

Nástroj pro hromadné generování Vydaných faktur z Vydaných zálohových faktur

 • Modul ze všech plně zlikvidovaných Vydaných zálohových faktury vytvoří Vydané faktury
 • Ty je možné automaticky odeslat ve formátu PDF na e-mailovou adresu nebo na FTP
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Regenerátor faktur

Řešení pro maximální odbourání administrativy týkající se pravidelné měsíční fakturace.

 • Zákazníkům v Adresáři umožní měsíční fakturaci a odeslání PDF faktur na e-mail či tisk
 • Opakující se měsíční rutina nahrazena stisknutím jednoho tlačítka
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Team assistant

Team assistant je nástroj na okamžité zlepšení řízení nákupních procesů společnosti, a to v oblasti přijatých faktur a objednávek.

 • Webové řešení
 • Dostupnost odkudkoliv
 • Rychlá implementace
 • Možnost úprav procesů bez složitého programování
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturace, Účtování

Detail řešení

Bi4InApp – schvalování příchozích faktur

Vědět, zda mohu zaplatit fakturu, kterou prokazatelně viděl a schválil člověk odpovědný za daný projekt, je klíčem k lepšímu hospodaření společnosti. S naší aplikací je schvalování příjemné a hlavně snadné. Základem je udržet pořádek v platbách dodavatelům.

 • Automatické odeslání dat do účetního systému POHODA přes XML
 • Automatické začlenění příchozích faktur do aplikace
 • Kontrola schválení před zaplacením faktury
 • Sjednocení toku příchozích faktur společnosti
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Fakturace, Účtování

Detail řešení

plusSkladem – přehledné vyhodnocování objednávek

Aplikace plusSkladem pravidelně vyhodnocuje expedovatelnost objednávek a každé objednávce přiřadí jeden nebo více barevných štítků podle libovolně definovatelných filtrů.

 • Jednoduchá a přehledná práce díky barevným štítkům
 • Možnost filtrovat objednávky v Pohodě podle štítků
 • Možnost libovolně definovat filtry objednávek, které se nemají zpracovávat
 • Automatické spouštění bez nutnosti zásahu uživatele

Detail řešení

plusNáhled – rychlý náhled nad dokumenty

Aplikace plusNáhled zobrazuje v odděleném okně v reálném čase náhled dokumentů, vlastní seznamy, soupisy dat nebo grafy.

 • Prohlížení připojených dokumentů z aktuálně zobrazeného dokladu ve spuštěné Pohodě
 • Možnost listování v PDF dokumentech
 • Zobrazení libovolného seznamu souvisejícího s označeným dokladem v Pohodě
 • Zobrazení soupisu dat s možností shlédnout další informace po označení řádku

Detail řešení

Roger Platba v Pohodě

Doplněk Roger Platba umožňuje rychlé profinancování faktur s dlouhou splatností. Díky němu lze načíst faktury z Pohody a poslat je přímo do Rogera na profinancování. Zároveň uživatelé uvidí v rozhraní stav financování. Faktury je možné odesílat ručně nebo nastavit automatické zasílání.

 • 75 % z hodnoty faktury na účtu do 3 dnů, zbytek po zaplacení odběratelem
 • Automatizace a digitalizace – eliminace zdlouhavé administrativy
 • Klient v doplňku předem vidí, které faktury mohou být profinancovány
 • Hodnocení risku na základě bonity odběratele, online registrace, bez minimálních objemů
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Fakturace

Detail řešení

STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených informací.