Nástroje pro objednávky a faktury

V této kategorii najdete řešení, která vám usnadní práci s objednávkami a fakturami.

Faktury z objednávek

Rychlé a hromadné vyřízení objednávek v Pohodě.

 • Modul pro generování Vydaných faktur z Přijatých objednávek
 • Odbourání rutinní operace při vyřizování objednávek jejich hromadným zpracováním
 • Pro zpracování lze využít filtrování v podobě označených objednávek, číselných řad atd.
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Faktury z výdejek

Odbourejte rutinní zpracování jednotlivých dokladů.

 • Modul, který vytvoří jednu Vydanou fakturu z libovolného počtu zvolených Výdejek
 • Možnost uživatelsky nastavit filtrování zpracovávaných Výdejek či podobu Vydané faktury
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1

E-maily z faktur

Odeslání informace na e-mail zákazníka o vydané faktuře.

 • Modul pracuje jak s vydanými fakturami, tak i s vydanými zálohovými fakturami
 • Vzhled e-mailu lze konfigurovat, změnit jeho znění atd.
 • Možnost odeslat e-mail i s přílohou
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

E-maily z objednávek a nabídek

Odeslání informace na e-mail zákazníka o stavu objednávky nebo nabídky.

 • Modul pracuje s doklady v agendách Přijaté objednávky nebo Vydané nabídky
 • Vzhled e-mailu lze konfigurovat, změnit jeho znění atd.
 • Možnost odeslat e-mail i s přílohou
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Objednávky skladem

Nezdržujte se s objednávkami, které nelze zcela vykrýt, a zefektivněte celý svůj proces zpracování objednávek. Naše řešení Vám to umožní!

 • Řešení označí objednávky, které jsou na skladě a je možné je ihned expedovat zákazníkovi
 • Řešení označuje objednávky k expedici postupně od nejstarších po nejnovější
 • Efektivní práce s objednávkami a zásobami
 • Postupná rezervace zásob od nejstarší objednávky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: internetové obchody, objednávky, prodej, sklad
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA E1

Expedice

Zrychlení a zefektivnění expedice Vašich objednávek a zároveň snížení chybovosti? S naším řešením Expedice to lze!

 • Řešení zabudováno přímo do prostředí systému POHODA
 • Zrychlení expedice díky práci s čárovými kódy
 • Sdružování položek objednávek na základě podobnosti –optimalizace trasy po skladu
 • Automatické generování faktury a balíkové soupisky, možnost tisku faktury a štítku
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, objednávky, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, sklad
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA E1

plusOrders – třídění přijatých objednávek

PlusOrders je interaktivní nástroj pro hromadnou práci s objednávkami a jejich další zpracování. Používá se nejčastěji pro přehledné zobrazení přijatých objednávek, vyhodnocení jejich skladovosti a třídění na plně či částečně expedovatelné a neexpedovatelné.

 • Usnadněte si čas s ručním tříděním přijatých objednávek
 • Mějte okamžitý přehled nad tím, které objednávky lze vykrýt a na kterých něco schází
 • Přehledně zobrazit zásoby a množství na přijatých a vydaných objednávkách s datem dodání
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky

plusExpedice – expedice pro rozvoz i zasílání

Aplikace plusExpedice je určena pro expedici (vykrývání objednávek), a to zejména při pravidelném zásobování masem, ovocem a zeleninou či pekaři. Umožňuje tisk štítků, odkládání objednávek, dělení na stanoviště a je řadu dalších funkcí v tomto prostředí nezbytných.

 • Zrychlete proces expedice produktů, využijte čárové kódy, rozdělte expedici na stanoviště
 • Zvyšte expediční kapacitu Vašeho provozu a získejte náskok před konkurencí
 • Využijte kombinace s dopravníkovou linkou a automatizací třídění objednávek
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Faktury, Prodejky, Výdejky, Příjemky

iNVOiCE FLOW

Řešení pro tvorbu objednávek, automatický příjem dokladů a jejich zpracování do systému POHODA. Strojově vytěží základní údaje i položky z účtenek a faktur v jakémkoli formátu. Elektronické schvalování a důvěryhodná archivace faktur včetně příloh. Import faktur do systému POHODA.

 • Vytvářejte objednávky a automaticky je párujte s přijatými fakturami
 • Zbavte se ručního zpracování dokladů a ušetřete až 80 % času
 • Netiskněte faktury, které Vám přijdou e-mailem. Archivujte je elektronicky
 • Díky webové aplikaci mohou odpovědní pracovníci schválit doklady téměř odkudkoli
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturace, Účtování

Faktury ze zálohovek

Nástroj pro hromadné generování Vydaných faktur z Vydaných zálohových faktur

 • Modul ze všech plně zlikvidovaných Vydaných zálohových faktury vytvoří Vydané faktury
 • Ty je možné automaticky odeslat ve formátu PDF na e-mailovou adresu nebo na FTP
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1

Regenerátor faktur

Řešení pro maximální odbourání administrativy týkající se pravidelné měsíční fakturace.

 • Zákazníkům v Adresáři umožní měsíční fakturaci a odeslání PDF faktur na e-mail či tisk
 • Opakující se měsíční rutina nahrazena stisknutím jednoho tlačítka
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Team assistant

Team assistant je nástroj na okamžité zlepšení řízení nákupních procesů společnosti, a to v oblasti přijatých faktur a objednávek.

 • Webové řešení
 • Dostupnost odkudkoliv
 • Rychlá implementace
 • Možnost úprav procesů bez složitého programování
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturace, Účtování

Bi4InApp – schvalování příchozích faktur

Vědět, zda mohu zaplatit fakturu, kterou prokazatelně viděl a schválil člověk odpovědný za daný projekt, je klíčem k lepšímu hospodaření společnosti. S naší aplikací je schvalování příjemné a hlavně snadné. Základem je udržet pořádek v platbách dodavatelům.

 • Automatické odeslání dat do účetního systému POHODA přes XML
 • Automatické začlenění příchozích faktur do aplikace
 • Kontrola schválení před zaplacením faktury
 • Sjednocení toku příchozích faktur společnosti
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Fakturace, Účtování

plusSkladem – přehledné vyhodnocování objednávek

Aplikace plusSkladem Vám zásadně ulehčí práci s přijatými objednávkami. Pravidelně vyhodnocuje expedovatelnost objednávek a každé objednávce přiřadí jeden nebo více barevných štítků podle libovolně definovatelných filtrů.

 • Automatizované vyhodnocování plně i částečně expedovaných objednávek
 • Snadno filtrujte stavů objednávek přímo v seznamu přijatých objednávek v Pohodě dle štítků
 • Využijte data ze štítků jako podklad pro další automatizaci
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky

plusReklamace – snadné vyřizování reklamací

PlusReklamace slouží k usnadnění práce s reklamacemi. Výměna zboží, vrácení zboží, vrácení poškozeného zboží či reklamace – všechny tyto operace lze provést najednou pomocí této aplikace včetně vyhledání prodejního dokladu a ověření záruky.

 • Sledujte historii reklamací k danému dokladu za více let nazpět napříč účetními jednotkami
 • Vystavujte a tiskněte potřebné účetní a skladové doklady
 • Označujte reklamované zboží pomocí štítků
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Reklamace, Faktury, Výdejky

Schvalování Přijatých faktur/Vydaných objednávek

Agenda Schvalování Přijatých faktur/Vydaných objednávek je nástroj usnadňující evidenci schvalování jednotlivých dokladů a jejich samotný proces schvalování. Celé řešení funguje na principu e-mailového schvalování a jeho konfigurace i následné informace o schválení se evidují na straně ES POHODA.

 • Zjednodušení vyřizování fakturační agendy
 • Přehlednost nad fakturacemi
 • Urychlení postupu schvalování
 • Menší chybovost při odesílání faktur
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému: Objednávky, Fakturace

Označování Přijatých objednávek příznakem "Zaplaceno"

Jedná se o automatický nástroj, který v pravidelných intervalech kontroluje informace z přijatých notifikačních e-mailů z konkrétní platební brány/banky a následně označuje na základě uvedených informací Přijaté objednávky příznakem „Zaplacena“.

 • Automatické označování uhrazených POBJ přes platební brány
 • Urychlení expedice objednávek
 • Přehlednost v přijatých transakcích
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému: Objednávky

bMobile Obchodní zástupce

Vytváření objednávky a ceníku obchodním zástupcem. Individuální ceny se ukládají do Adresáře v Pohodě, a tím vznikne ceník pro konkrétního zákazníka. Vkládání nových firem a editace kontaktu. Přístupová oprávnění jednotlivých obchodníků pomocí Střediska v Pohodě.

 • Přímo na Vašem telefonu s Android nebo iOS, nepotřebujete pořizovat datový terminál
 • Objednávka se objeví okamžitě v Pohodě připravená k expedici, bez nutnosti synchronizace
 • Oblasti pro obchodníky je možné rozdělit pomocí oprávnění na Střediska v Pohodě
 • Objednávku je možné navázat na centrální sklad nebo na sklad obchodníka
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1, POHODA SQL
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Objednávky, Práce s čárovými kódy

Getmore Schvalování dokladů

Pošlete své doklady na schválení odpovědným osobám. Automatické notifikace pak dají včas schvalovateli vědět o nových dokladech a snadno je na jedné obrazovce schválí.

 • Nastavení na míru vašemu schvalovacímu procesu
 • Každý doklad se automaticky hlásí svému schvalovateli
 • Schvalování komfortně a z jedné obrazovky
 • Jasná identifikace toho, kdo, co a kdy schválil
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Fakturace

MALL

MallConnector je jedním z integračních modulů nabízených v platformě Connectify, který v nastavitelných časových intervalech přenáší data mezi Mall portálem a ekonomickým a informačním systémem POHODA.

 • Eliminace lidského faktoru
 • Automatizace procesů
 • Variabilita nastavení v rámci přenosu jednotlivých agend
 • Klientská sekce + notifikační e-maily
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturace, Sklady

Generátor Vydaných faktur

Jedná se o nástroj, který může buď zcela automaticky, příp. na ruční spuštění vygenerovat Vydané faktury 1:1 z Přijatých objednávek. Pravidla pro výběr OBJ se předem definují. Generátor bere v potaz také navázané Zálohové faktury a je možné jej zprovoznit v různých variantách provozu.

 • Podstatné zrychlení tvorby dokladů v agendě Vydané faktury
 • Převod informací z navázané Přijaté objednávky
 • Automatická likvidace navázaných Zálohových faktur
 • Zjednodušení procesů práce s doklady
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturace, Účtování

Generování Vydaných objednávek

Automatická tvorba a rozesílání Vydaných objednávek za použití Minimálního a Maximálního limitu nastaveného na Zásobách v Pohodě.

 • Modul se automaticky spouští v pravidelných intervalech a dohledává zásoby s nedostatečným stavem na zvoleném skladě
 • Vytvoří a odešle Vydané objednávky Dodavatelům na e-mail včetně tiskové sestavy z Pohody ve formátu PDF v příloze
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Výdejky z objednávek

Modul vytvoří Výdejky ze všech označených a nevyřízených Přijatých objednávek.

 • Odbourává rutinní operace při vyřizování objednávek jejich hromadným zpracováním
 • Možnost spouštět ručně nebo automaticky
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Vydané faktury ze Smluv

Využíváte agendu Smlouvy v Pohodě a rádi byste odbourali opakovanou práci spojenou s fakturací služeb zákazníkům?

 • Modul je možné spouštět ručně nebo automaticky a vytvářet tak Vydané faktury měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční, k aktuálně platným Smlouvám
 • Faktury je zároveň možné přímo rozeslat zákazníkům na e-mail včetně tiskové sestavy dokladu z Pohody v PDF formátu v příloze
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených informací.