Import/export dat, výkaznictví

Chtěli byste mít program POHODA napojený na systémy a aplikace, které používají vaši dodavatelé či odběratelé v automobilovém průmyslu nebo obchodních řetězcích? Nebo si potřebujete předávat data a doklady se svou účetní firmou? Pak možná oceníte řešení v této kategorii, která vám s tím pomohou.

Mobilní skener účetních dokladů

Mobilní aplikace slouží k rychlému předání dokladů do kanceláře a k rychlému posunu do účetního sytému POHODA.

 • Důvěryhodnost elektronického dokladu, dle zákona
 • Automatické zaúčtování do dokladové řady, včetně všech dat (data, částka, DPH atd.)
 • Možnost automatických schvalovacích procesů nad jednotlivými doklady
 • Efektivní procesy = úspora nákladů, reálnost ekonomického rozhodování
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, fakturace, prodej, účtování, reklamace, servis
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

MSO – mobilní inventura majetku

Nadstavba informačního systému POHODA pro inventuru majetku pomocí mobilních terminálů. V informačním systému se vytvoří inventurní seznam a přenese se do terminálu. Pomocí čárových kódů nebo RFID tagů se zaeviduje nalezená skutečnost. Inventurní seznam se pak přenese zpět do programu POHODA.

 • Offline řešení
 • Podpora 1D kódů i RFID
 • Podpora poloautomatického převodu mezi pracovníky, středisky a místnostmi

Detail řešení

PlusImport2Pohoda – import dokladů do Pohody

PlusImport2Pohoda je univerzální nástroj pro import dodavatelských i odběratelských dokladů z formátů CSV/XML přímo do agend v Pohodě s možností definovat neomezené množství importních šablon a automatického spouštění. Možnost rozšíření funkčnosti o specifické formáty pomocí pluginů.

 • Odstraňte chyby a ušetřete čas při ručním přepisování dokladů do Pohody
 • Importujte objednávky od největších odběratelů automaticky
 • Postupně rozšiřujte elektronickou výměnu dat s různými dodavateli i odběrateli
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Objednávky, Faktury, Nabídky, Inventurní seznamy

Detail řešení

Jazz Auto

Řešení pro síť partnerů Volkswagen Group.

 • Přenos dat ze systému DMS-CZ/SK
 • Přenos faktur a skladových pohybů, výkazy BMO
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Jazz EDI

Elektronická výměna obchodních dokumentů s obchodními řetězci.

 • Import přijatých objednávek
 • Export faktur a dodacích listů
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Jazz pro Účetní

Spolupráce mezi účetní firmou a jejími klienty.

 • Export dokladů souvisejících s podnikáním od klienta k účetní firmě
 • Nahrání dat od klienta do účetnictví
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Jazz Obaly

Vedení agendy pohybu obalů pro systém EKO-KOM.

 • Agenda s definicemi struktury obalů jednotlivých zásob
 • Automatické generování čtvrtletního výkazu
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Cribis konektor

Integrační platforma Cribis Connected nabízí širokou škálu možností propojení dat o společnostech a podnikatelích včetně kreditních reportů, vazebních informací, monitoringu změn atd.

 • Zvýšení efektivity firemních procesů
 • Úspora nákladů při správě firemních dat
 • Rozšíření datové základny pro analýzu růstového potenciálu
 • Snížení finančních ztrát díky prevenci různých typů rizik
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Detail řešení

Import dat do Pohody

Skvělý nástroj nejen pro tvorbu zásob z Excelu do Pohody.

 • Zakládání a aktualizace zásob ze souborů CSV nebo XLSX
 • Možnost vytváření dokladů souvisejících dokladů: Příjemka, Přijatá a Vydaná faktura
 • Vytváření šablon podle struktury importovaného souboru
 • Jednoduché na ovládání
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Import seznamu faktur

Pomocí pár kliknutí přenesete do Pohody libovolné množství faktur.

 • Import souboru ve formátu CSV nebo XLSX, který obsahuje seznam dokladů
 • Možnost importovat doklady s více položkami nebo různými sazbami DPH
 • Vytváření šablon podle struktury importovaného souboru včetně nastavení typu dokladu
 • Ideální pro odbourání rutinního nebo ručního zakládání faktur
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Import do pokladny

Velmi rychlý způsob, jakým do Pohody převést pokladní doklady.

 • Import souborů ve formátu CSV a XLSX do agendy Pokladny
 • Pomocí šablony nastavíte typ dokladu a pole, do kterých budete hodnoty z přenášet
 • Používáním zrušíte pravidelné ruční přepisování dokladů
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Import XML FEED do Pohody

Provázání sortimentu zboží od dodavatele s vašimi zásobami.

 • Nástroj pro uživatele, kteří chtějí do Pohody přidávat zásoby z XML feedu dodavatele
 • Lze spouštět pravidelně a získávat informace od dodavatele z odkazu webových stránek
 • Množství a výběr hodnot importovaných do Pohody upravíme na míru
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Firmadat SMS Sender

Rozešlete svým zákazníkům „esemesky“ s informací, v jaké fázi se jeho zakázka nachází.

 • Modul pro automatické odesílání SMS, které informují o stavech získaných z agend Pohody
 • Odesílání více typů zpráv, které vycházejí z přijetí objednávky, odeslání zásilky, atd.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

SMSky

Pomocí modulu SMS lze rozšířit většinu běžných agend systému POHODA o možnost odesílání zpráv přímo z konkrétního dokladu v dané agendě.

 • Okamžitá informovanost zákazníka pomocí SMS
 • Zrychlení sdělení pomocí předdefinovaných SMS
 • Hromadné zasílání reklamních SMS
 • Přehlednost a správa odeslaných SMS
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Prodej
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA E1

Detail řešení

plusExportUni – export dokladů do XML/PDF/ISDOC

PlusExportUni je nástroj pro automatizovaný export dokladů z Pohody do složky/FTP/e-mailu ve formátech PDF/XML/ISDOC. Využijete jej např. pro upload faktur do e-shopu, archivaci PDF v datovém uložišti, zasílání datových objednávek apod.

 • Usnadněte práci dodavatelům i odběratelům díky automatickému poskytování potřebných dokladů
 • Automaticky archivujte doklady v PDF/A formátu
 • Automaticky exportujte doklady z příslušných agend v Pohodě
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Faktury, Výdejky, Nabídky

Detail řešení

plusReport – automatizace s využitím Excelu

PlusReport je aplikace která slouží ke generování excelových formulářů z dat z Pohody a jejich odesílání e-mailem a zároveň zpracování vyplněných formulářů zpět do Pohody. Využívá se např. pro příjem objednávek, komisní hlášení či inventury komisních skladů.

 • Usnadněte zákazníkům vytváření pravidelných objednávek na pravidelné závozy
 • Vytvářejte doklady v Pohodě pomocí pevně daných bezpečných Excelových formulářů
 • Automaticky zpracujte doklady do Pohody po přijetí zákazníkem vyplněné tabulky z e-mailu
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Objednávky, Výdejky

Detail řešení

Uhrazené objednávky

Máte velké množství přijatých objednávek a potřebujete vědět, které vám zákazník uhradil? Vše zjistíte jedním kliknutím.

 • Zrychlení expedice zboží z vašeho e-shopu
 • Přehled objednávek s plnou, nebo částečnou úhradou
 • Kontrola úhrady objednávek zaslaných na dobírku
 • Za naše řešení neplatíte roční poplatky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Prodej
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Detail řešení

Výkazy práce

Získejte přehled o vykonané práci ze zakázek, které vám poslouží jako podklady pro fakturaci.

 • Přehledné vedení výkazů práce přímo v Pohodě
 • Soupiska vykonané práce s uvedením času a ceny
 • Reporting pracovních úkonů napříč účetními roky
 • Za naše řešení neplatíte roční poplatky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Detail řešení

Newsletter Sender Firmadat

Dejte vědět svým zákazníkům, co je u vás nového.

 • Modul pro odesílání informačních e-mailů - newsletterů, zpráv, akcí atd.
 • Příjemce e-mailů vygenerujete z Adresáře, nebo z přímo zadáte v aplikaci
 • Možnost přikládání příloh a také zpracování šablony zprávy na míru
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

smart modul E-SHOP SYNC

Tento modul umožňuje automatickou výměnu dat mezi e-shopem a Pohodou. Modul umožňuje „rychlé“ exporty z Pohody pro velmi častou synchronizaci dat. Díky pravidlům je možné vyměňovat data mezi různými systémy. Další velmi zajímavou funkcí modulu je generování XML feedů včetně sdílení obrázků.

 • Efektivní a automatizovaná výměna dat s e-shopem
 • Optimalizovaná synchronizace obrázků
 • Vhodné pro generování vlastních XML feedů
 • Rychlá synchronizace dat
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému: Adresář, Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Mzdy, Prodej, Sklad, Reklamace, Servis

Detail řešení

smart modul AUTOMAT

Potřebujete automaticky vystavovat doklady a nechcete zbytečně trávit čas rutinní prací? Chcete automaticky vystavovat zálohové faktury, daňové doklady, vydané objednávky, souhrnné faktury a jiné doklady. Synchronizace dat mezi účetními jednotkami. Náš modul AUTOMAT zvládne tyto úkony za Vás.

 • Automatizovaná souhrnná fakturace z výdejek s případným tiskem
 • Automatický tisk dokladů dle určitých parametrů
 • Automatické vystavení daňových dokladů k přijaté záloze
 • Synchronizace dat mezi účetními jednotkami/Pohodami
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému: Adresář, Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Mzdy, Práce s čárovými kódy, Prodej, Sklad, Účtování, Reklamace, Servis

Detail řešení

plusImportUni – import a aktualizace zásob do Pohody

PlusImportUni je univerzální nástroj pro import a aktualizaci zásob v Pohodě z CSV/XML souborů či feedů s možností definovat šablony pro import a podporou plně automatického spouštění. Využijete ho jak při plnění e-shopu, tak pro zakládání a udržování zásob v Pohodě zejména od majoritních dodavatelů.

 • Mějte plnohodnotná data na e-shopu o nabízených zásobách, pokud Vám je dodavatel poskytne
 • Mějte přesnou informaci o stavech skladu dodavatele díky pravidelným importům
 • Zakládejte a aktualizujte produkty automaticky, včetně volitelných parametrů
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby

Detail řešení

plusNáhled – rychlý náhled přiložených dokumentů

Aplikace plusNáhled zrychluje práci s přiloženými dokumenty, obrázky a přehledy v Pohodě. V odděleném okně nebo na druhém monitoru zobrazuje v reálném čase dokumenty, obrázky či definované přehledy související s položkou, která je právě v Pohodě vybraná.

 • Zobrazujte si dokumenty a přehledy k vybranému záznamu automaticky na druhé obrazovce
 • Přistupujte k dokumentům bez nutnosti překlikávání se mezi záložkami a ručnímu otevírání
 • Zrychlete svou práci při kontrole originálních dokladů proti dokladům v Pohodě
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Všechny agendy

Detail řešení

plusNotify – pokročilá notifikace SMS a e-maily

Aplikace plusNotify je velice variabilním a silným nástrojem pro automatické i ruční rozesílání zpráv a upozornění ve formě SMS a e-mailů zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům na základě informací z Pohody podle nastavených pravidel.

 • Ušetřete čas a náklady spojené s papírovým či ručním elektronickým rozesíláním dokladů
 • Zajistěte si pravidelné generování přehledů a provozních informací pro interní potřeby
 • Zasílejte doklady v různých formátech pro snadný import, zákazníci to ocení
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Všechny agendy

Detail řešení

Unitool

Jedná se o modulární nástroj, fungující nad napojenými databázemi ES POHODA. Umožňuje tak automatizovaně reportovat, notifikovat a jinak pracovat s jakýmikoliv daty z Pohody.

 • Větší přehled a kontrolu nad daty
 • Zlepšení informovanosti zákazníků
 • Automatická upozornění na interní záležitosti společnosti
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému: Adresář, Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Prodej, Sklad, Reklamace, Servis

Detail řešení

Import seznamu dokladů

Univerzální nástroj pro sehrávání seznamu dokladů jako jsou faktury, zálohové faktury, objednávky, ostatní závazky a pohledávky. Možnost uživatelského nastavení s uložením šablon dle určených zdrojů.

 • Uživatelské nastavení a editovatelnost šablon importu
 • Možnost importu XLS, CXV i XML
 • Zdroj lze načíst z datové jednotky, nebo webového rozhraní
 • Přehledné ovládání
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturace, Jiná agenda/funkce: Ostatní závazky a pohledávky

Detail řešení

SMajetek

Aplikace pro shromáždění dat o majetku společnosti pomocí zařízení s OS Android, jako mobilní telefony nebo datové terminály, bez ohledu na pořadí nebo umístění položek majetku.

 • Nenáročnost ovládání, možnost využití mobilního telefonu
 • Automatické roztřídění drobného a hmotného majetku
 • Export získaných údajů do Pohody
 • Rychlé přehledy rozdílů pomocí tiskových sestav
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Práce s čárovými kódy, Jiná agenda/funkce: Majetek

Detail řešení

Boost.space - Centralizace dat / Automatizace / Integrace

Pomocí Boost.space můžete integrovat účetní data z více než 1100 nástrojů na jedno centrální místo a během několika sekund je exportovat do svého účetního nástroje.

 • Propojení Pohody s 1100+ externími nástroji
 • Automatizovaný sběr nákladů a faktur do Pohody z externích nástrojů
 • Detailní analýza účetních dat pomocí více než 20 typů grafů
 • Propojení s komplexním skladovým hospodářstvím a produktovou databází
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Prodej, Sklad, Účtování

Detail řešení

STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených informací.