Import/export dat, výkaznictví

Chtěli byste mít program POHODA napojený na systémy a aplikace, které používají vaši dodavatelé či odběratelé v automobilovém průmyslu nebo obchodních řetězcích? Nebo si potřebujete předávat data a doklady se svou účetní firmou? Pak možná oceníte řešení v této kategorii, která vám s tím pomohou.

Mobilní skener účetních dokladů

Mobilní aplikace slouží k rychlému předání dokladů do kanceláře a k rychlému posunu do účetního sytému POHODA.

 • Důvěryhodnost elektronického dokladu, dle zákona
 • Automatické zaúčtování do dokladové řady, včetně všech dat (data, částka, DPH atd.)
 • Možnost automatických schvalovacích procesů nad jednotlivými doklady
 • Efektivní procesy = úspora nákladů, reálnost ekonomického rozhodování
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, fakturace, prodej, účtování, reklamace, servis
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1

MSO – mobilní inventura majetku

Nadstavba informačního systému POHODA pro inventuru majetku pomocí mobilních terminálů. V informačním systému se vytvoří inventurní seznam a přenese se do terminálu. Pomocí čárových kódů nebo RFID tagů se zaeviduje nalezená skutečnost. Inventurní seznam se pak přenese zpět do programu POHODA.

 • Offline řešení
 • Podpora 1D kódů i RFID
 • Podpora poloautomatického převodu mezi pracovníky, středisky a místnostmi

PlusImport2Pohoda – import dokladů do Pohody

PlusImport2Pohoda je univerzální nástroj pro import dodavatelských i odběratelských dokladů z formátů CSV/XML přímo do agend v Pohodě s možností definovat neomezené množství importních šablon a automatického spouštění. Možnost rozšíření funkčnosti o specifické formáty pomocí pluginů.

 • Odstraňte chyby a ušetřete čas při ručním přepisování dokladů do Pohody
 • Importujte objednávky od největších odběratelů automaticky
 • Postupně rozšiřujte elektronickou výměnu dat s různými dodavateli i odběrateli
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Objednávky, Faktury, Nabídky, Inventurní seznamy

Jazz Auto

Řešení pro síť partnerů Volkswagen Group.

 • Přenos dat ze systému DMS-CZ/SK
 • Přenos faktur a skladových pohybů, výkazy BMO
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Jazz EDI

Elektronická výměna obchodních dokumentů s obchodními řetězci.

 • Import přijatých objednávek
 • Export faktur a dodacích listů
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Jazz pro Účetní

Spolupráce mezi účetní firmou a jejími klienty.

 • Export dokladů souvisejících s podnikáním od klienta k účetní firmě
 • Nahrání dat od klienta do účetnictví
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Jazz Obaly

Vedení agendy pohybu obalů pro systém EKO-KOM.

 • Agenda s definicemi struktury obalů jednotlivých zásob
 • Automatické generování čtvrtletního výkazu
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Cribis konektor

Integrační platforma Cribis Connected nabízí širokou škálu možností propojení dat o společnostech a podnikatelích včetně kreditních reportů, vazebních informací, monitoringu změn atd.

 • Zvýšení efektivity firemních procesů
 • Úspora nákladů při správě firemních dat
 • Rozšíření datové základny pro analýzu růstového potenciálu
 • Snížení finančních ztrát díky prevenci různých typů rizik
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Import dat do Pohody

Skvělý nástroj nejen pro tvorbu zásob z Excelu do Pohody.

 • Zakládání a aktualizace zásob ze souborů CSV nebo XLSX
 • Možnost vytváření dokladů souvisejících dokladů: Příjemka, Přijatá a Vydaná faktura
 • Vytváření šablon podle struktury importovaného souboru
 • Jednoduché na ovládání
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Import seznamu faktur

Pomocí pár kliknutí přenesete do Pohody libovolné množství faktur.

 • Import souboru ve formátu CSV nebo XLSX, který obsahuje seznam dokladů
 • Možnost importovat doklady s více položkami nebo různými sazbami DPH
 • Vytváření šablon podle struktury importovaného souboru včetně nastavení typu dokladu
 • Ideální pro odbourání rutinního nebo ručního zakládání faktur
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Import do pokladny

Velmi rychlý způsob, jakým do Pohody převést pokladní doklady.

 • Import souborů ve formátu CSV a XLSX do agendy Pokladny
 • Pomocí šablony nastavíte typ dokladu a pole, do kterých budete hodnoty z přenášet
 • Používáním zrušíte pravidelné ruční přepisování dokladů
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Import XML FEED do Pohody

Provázání sortimentu zboží od dodavatele s vašimi zásobami.

 • Nástroj pro uživatele, kteří chtějí do Pohody přidávat zásoby z XML feedu dodavatele
 • Lze spouštět pravidelně a získávat informace od dodavatele z odkazu webových stránek
 • Množství a výběr hodnot importovaných do Pohody upravíme na míru
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Firmadat SMS Sender

Rozešlete svým zákazníkům „esemesky“ s informací, v jaké fázi se jeho zakázka nachází.

 • Modul pro automatické odesílání SMS, které informují o stavech získaných z agend Pohody
 • Odesílání více typů zpráv, které vycházejí z přijetí objednávky, odeslání zásilky, atd.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

SMSky

Pomocí modulu SMS lze rozšířit většinu běžných agend systému POHODA o možnost odesílání zpráv přímo z konkrétního dokladu v dané agendě.

 • Okamžitá informovanost zákazníka pomocí SMS
 • Zrychlení sdělení pomocí předdefinovaných SMS
 • Hromadné zasílání reklamních SMS
 • Přehlednost a správa odeslaných SMS
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Prodej
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA E1

plusExportUni – export dokladů do XML/PDF/ISDOC

PlusExportUni je nástroj pro automatizovaný export dokladů z Pohody do složky/FTP/e-mailu ve formátech PDF/XML/ISDOC. Využijete jej např. pro upload faktur do e-shopu, archivaci PDF v datovém uložišti, zasílání datových objednávek apod.

 • Usnadněte práci dodavatelům i odběratelům díky automatickému poskytování potřebných dokladů
 • Automaticky archivujte doklady v PDF/A formátu
 • Automaticky exportujte doklady z příslušných agend v Pohodě
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Faktury, Výdejky, Nabídky

plusReport – automatizace s využitím Excelu

PlusReport je aplikace která slouží ke generování excelových formulářů z dat z Pohody a jejich odesílání e-mailem a zároveň zpracování vyplněných formulářů zpět do Pohody. Využívá se např. pro příjem objednávek, komisní hlášení či inventury komisních skladů.

 • Usnadněte zákazníkům vytváření pravidelných objednávek na pravidelné závozy
 • Vytvářejte doklady v Pohodě pomocí pevně daných bezpečných Excelových formulářů
 • Automaticky zpracujte doklady do Pohody po přijetí zákazníkem vyplněné tabulky z e-mailu
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby, Objednávky, Výdejky

Výkazy práce

Získejte přehled o vykonané práci ze zakázek, které vám poslouží jako podklady pro fakturaci.

 • Přehledné vedení výkazů práce přímo v Pohodě
 • Soupiska vykonané práce s uvedením času a ceny
 • Reporting pracovních úkonů napříč účetními roky
 • Za naše řešení neplatíte roční poplatky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Newsletter Sender Firmadat

Dejte vědět svým zákazníkům, co je u vás nového.

 • Modul pro odesílání informačních e-mailů - newsletterů, zpráv, akcí atd.
 • Příjemce e-mailů vygenerujete z Adresáře, nebo z přímo zadáte v aplikaci
 • Možnost přikládání příloh a také zpracování šablony zprávy na míru
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

smart modul E-SHOP SYNC

Tento modul umožňuje automatickou výměnu dat mezi e-shopem a Pohodou. Modul umožňuje „rychlé“ exporty z Pohody pro velmi častou synchronizaci dat. Díky pravidlům je možné vyměňovat data mezi různými systémy. Další velmi zajímavou funkcí modulu je generování XML feedů včetně sdílení obrázků.

 • Efektivní a automatizovaná výměna dat s e-shopem
 • Optimalizovaná synchronizace obrázků
 • Vhodné pro generování vlastních XML feedů
 • Rychlá synchronizace dat
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému: Adresář, Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Mzdy, Prodej, Sklad, Reklamace, Servis

smart modul AUTOMAT

Potřebujete automaticky vystavovat doklady a nechcete zbytečně trávit čas rutinní prací? Chcete automaticky vystavovat zálohové faktury, daňové doklady, vydané objednávky, souhrnné faktury a jiné doklady. Synchronizace dat mezi účetními jednotkami. Náš modul AUTOMAT zvládne tyto úkony za Vás.

 • Automatizovaná souhrnná fakturace z výdejek s případným tiskem
 • Automatický tisk dokladů dle určitých parametrů
 • Automatické vystavení daňových dokladů k přijaté záloze
 • Synchronizace dat mezi účetními jednotkami/Pohodami
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému: Adresář, Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Mzdy, Práce s čárovými kódy, Prodej, Sklad, Účtování, Reklamace, Servis

plusImportUni – import a aktualizace zásob do Pohody

PlusImportUni je univerzální nástroj pro import a aktualizaci zásob v Pohodě z CSV/XML souborů či feedů s možností definovat šablony pro import a podporou plně automatického spouštění. Využijete ho jak při plnění e-shopu, tak pro zakládání a udržování zásob v Pohodě zejména od majoritních dodavatelů.

 • Mějte plnohodnotná data na e-shopu o nabízených zásobách, pokud Vám je dodavatel poskytne
 • Mějte přesnou informaci o stavech skladu dodavatele díky pravidelným importům
 • Zakládejte a aktualizujte produkty automaticky, včetně volitelných parametrů
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Zásoby

plusNáhled – rychlý náhled přiložených dokumentů

Aplikace plusNáhled zrychluje práci s přiloženými dokumenty, obrázky a přehledy v Pohodě. V odděleném okně nebo na druhém monitoru zobrazuje v reálném čase dokumenty, obrázky či definované přehledy související s položkou, která je právě v Pohodě vybraná.

 • Zobrazujte si dokumenty a přehledy k vybranému záznamu automaticky na druhé obrazovce
 • Přistupujte k dokumentům bez nutnosti překlikávání se mezi záložkami a ručnímu otevírání
 • Zrychlete svou práci při kontrole originálních dokladů proti dokladům v Pohodě
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Všechny agendy

plusNotify – pokročilá notifikace SMS a e-maily

Aplikace plusNotify je velice variabilním a silným nástrojem pro automatické i ruční rozesílání zpráv a upozornění ve formě SMS a e-mailů zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům na základě informací z Pohody podle nastavených pravidel.

 • Ušetřete čas a náklady spojené s papírovým či ručním elektronickým rozesíláním dokladů
 • Zajistěte si pravidelné generování přehledů a provozních informací pro interní potřeby
 • Zasílejte doklady v různých formátech pro snadný import, zákazníci to ocení
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA MDB, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Všechny agendy

Unitool

Jedná se o modulární nástroj, fungující nad napojenými databázemi ES POHODA. Umožňuje tak automatizovaně reportovat, notifikovat a jinak pracovat s jakýmikoliv daty z Pohody.

 • Větší přehled a kontrolu nad daty
 • Zlepšení informovanosti zákazníků
 • Automatická upozornění na interní záležitosti společnosti
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému: Adresář, Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Prodej, Sklad, Reklamace, Servis

Import seznamu dokladů

Univerzální nástroj pro sehrávání seznamu dokladů jako jsou faktury, zálohové faktury, objednávky, ostatní závazky a pohledávky. Možnost uživatelského nastavení s uložením šablon dle určených zdrojů.

 • Uživatelské nastavení a editovatelnost šablon importu
 • Možnost importu XLS, CXV i XML
 • Zdroj lze načíst z datové jednotky, nebo webového rozhraní
 • Přehledné ovládání
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturace, Jiná agenda/funkce: Ostatní závazky a pohledávky

SMajetek

Aplikace pro shromáždění dat o majetku společnosti pomocí zařízení s OS Android, jako mobilní telefony nebo datové terminály, bez ohledu na pořadí nebo umístění položek majetku.

 • Nenáročnost ovládání, možnost využití mobilního telefonu
 • Automatické roztřídění drobného a hmotného majetku
 • Export získaných údajů do Pohody
 • Rychlé přehledy rozdílů pomocí tiskových sestav
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Práce s čárovými kódy, Jiná agenda/funkce: Majetek

Boost.space - Centralizace dat / Automatizace / Integrace

Pomocí Boost.space můžete integrovat účetní data z více než 1100 nástrojů na jedno centrální místo a během několika sekund je exportovat do svého účetního nástroje.

 • Propojení Pohody s 1700+ externími nástroji
 • Automatizovaný sběr nákladů a faktur do Pohody z externích nástrojů
 • Detailní analýza účetních dat pomocí více než 20 typů grafů
 • Propojení s komplexním skladovým hospodářstvím a produktovou databází
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Prodej, Sklad, Účtování

XtechXML Alza import

Prodáváte na Alza Marketplace? Přepisujete objednávky do výdejek ručně? XtechXML Alza import to udělá za Vás zcela automaticky. Program sám najde uložený CSV soubor z Alza Marketplace a nahraje objednávky do výdejek Pohody, včetně údajů zákazníka, pobočky, výdejního místa, B2B a B2C.

 • Automatické zpracování CSV objednávek z Alza Marketplace
 • Bez klikání, bez obsluhy – stačí jen CSV uložit do adresáře
 • Vytvořená výdejka obsahuje všechny údaje z Alza Marketplace
 • Možnost individuálních úprav na přání
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Výdejky
xtech xml

Import do Banky

Jednoduché řešení pro import bankovních výpisů v tabulkovém formátu.

 • Zpracovává Excelové tabulky CSV nebo XLSX
 • Přiřazení sloupců k jednotlivým polím v Pohodě pomocí vytvořené šablony umožňuje zpracování různých struktur importních souborů
 • Slouží pro Příjem i Výdej a umožňuje také likvidaci dokladů pomocí variabilního symbolu
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Import Interních dokladů

Modul pro vytváření Interních dokladů z Excelové tabulky XLSX nebo CSV do Pohody.

 • Každý řádek tabulky může být samostatný doklad, nebo lze i importovat Interní doklady rozdělené na více řádku, tedy včetně jejich položek
 • Možnost vytvoření importních šablon v závislosti na struktuře zpracovávaného souboru
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Import seznamu Objednávek

Přenést seznam objednávek z tabulky nebylo jednodušší. Tento nástroj vám ušetří spoustu času a zabrání chybám způsobených ručním přepisováním dokladů.

 • Pro různé struktury importních souborů ve formátu XLSX nebo CSV je možné vytvořit samostatné importní šablony a tím vzniká velká úspora času ve srovnání s běžným zadáváním do Pohody
 • Je možné vytvářet jak Přijaté, tak i Vydané objednávky
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Controlling účetních jednotek

Controlling účetnictví od firmy Jaspar přináší uživatelsky přívětivé řešení, jež vám dá přehled o stavu vašeho účetnictví pod naší správou. Díky online přístupu kdykoli snadno ověříte stav účetnictví, jeho aktuální rozpracovanost, vzájemné vazby a případné nesrovnalosti mezi jednotlivými agendami.

 • Neustálý a stále aktuální přehled o stavu účetnictví vaší firmy
 • Snadná kontrola práce účetní kdykoliv a odkudkoliv
 • Online a bez nutnosti instalace dalších aplikací
 • Jednoduché ovládání a uživatelsky přívětivé prostředí aplikace
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému: Fakturace, Prodej, Sklad, Účtování

Smart modul SQL SCRIPT MANAGER

Pomocí modulu je možné doplňovat informace do různých polí Pohody v jakékoliv agendě a na základě předem daných parametrů. Je možné například automaticky označovat doklady štítky. Modul v podstatě nemá omezení a je pouze na vás, s čím vším vám modul pomůže.

 • Automatické operace na pozadí
 • Označování dokladů dle parametrů
 • Automatické přeceňování dle parametrů
 • Neomezený počet pravidel
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1

Smart modul ABC ANALYTICS

Praktický modul pro každého manažera, který potřebuje sledovat obraty, zisky a efektivní skladovou zásobu. Pracuje dle Paretova pravidla 80/20.

 • Zobrazení vývoje obratu v čase
 • Zobrazení obratů skladů/prodejen po měsících
 • Snadný rozbor obratů a zisků
 • Vše zobrazeno v přehledných grafech
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému: Prodej, Sklad

MALL PARTNER POHODA SYNCHRO

Doplňkový modul pro přímý prodej zboží v obchodní galerii MALL.cz. Modul umožňuje obousměrnou komunikaci MALL <> POHODA. Z Pohody je možné exportovat skladové karty a aktualizovat jejich skladovou dostupnost. Z MALL je možné importovat objednávky přímo do Pohody.

 • Možnost automatické i ruční synchronizace
 • Přístup z Pohody na jedno z největších středoevropských online tržišť
 • Oboustranná synchronizace
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Internetové obchody, Objednávky, Prodej
xtech xml

Smart modul IMAGE2POHODA

Úkolem tohoto modulu je efektivní přiřazování více obrázků k jedné zásobě. Své uplatnění najde všude tam, kde vytváříte často nové položky s více obrázky, například v e-shopu s vlastními výrobky.

 • Z definované složky přiřadí obrázky
 • Úspora času při velkém počtu obrázků k jedné zásobě
 • Vhodné pro vlastní výrobky
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Sklad
xtech xml

Safety4Transfer

Safety4Transfer je komplexní, uživatelsky přívětivý nástroj pro výměnu šifrovaných dat mezi dvěma a více uživateli

 • Maximální zabezpečení přenosu souborů
 • Možnost automatické distribuce dle názvu po uložení do adresáře
 • Možnost využití portálové distribuce Safety4Files
 • V souladu s NIS2 a GDPR
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA, PAMICA SQL
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Mzdy, Prodej, Účtování, Reklamace, Servis
xtech xml

Baselinker

ERP Platforma s 85+ Marketplaces a 700+ Doplňků pro eShopy a eCommerce. Zvyšte svůj obrat a propojte všechny své prodejní kanály na jedno místo.

 • Přes 800 integrací od marketplaces po dopravce
 • Výborný poměr cena/výkon
 • SaaS – bez fixní smlouvy
 • Neustálé přidávání nových integrací
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Práce s čárovými kódy, Prodej, Sklad, Účtování, Reklamace, Servis
STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených informací.