Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Import/export dat, výkaznictví

Chtěli byste mít program POHODA napojený na systémy a aplikace, které používají vaši dodavatelé či odběratelé v automobilovém průmyslu nebo obchodních řetězcích? Nebo si potřebujete předávat data a doklady se svou účetní firmou? Pak možná oceníte řešení v této kategorii, která vám s tím pomohou.

Mobilní skener účetních dokladů

Mobilní aplikace slouží k rychlému předání dokladů do kanceláře a k rychlému posunu do účetního sytému POHODA.

 • Důvěryhodnost elektronického dokladu, dle zákona
 • Automatické zaúčtování do dokladové řady, včetně všech dat (data, částka, DPH atd.)
 • Možnost automatických schvalovacích procesů nad jednotlivými doklady
 • Efektivní procesy = úspora nákladů, reálnost ekonomického rozhodování
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, fakturace, prodej, účtování, reklamace, servis
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

MSO – mobilní inventura majetku

Nadstavba informačního systému Pohoda pro inventuru majetku pomocí mobilních terminálů. V informačním systému se vytvoří inventurní seznam a přenese se do terminálu. Pomocí čárových kódů nebo RFID tagů se zaeviduje nalezená skutečnost. Inventurní seznam se pak přenese zpět do programu POHODA.

 • Offline řešení
 • Podpora 1D kódů i RFID
 • Podpora poloautomatického převodu mezi pracovníky, středisky a místnostmi

Detail řešení

PlusImport2Pohoda

Univerzální nástroj pro import dodavatelských i odběratelských dokladů přímo do agend v Pohodě s možností definovat neomezené množství šablon. Neomezený počet pravidel a vzniklých dokladů, pro každé pravidlo možno nastavit různou účetní jednotku. Vytvořené doklady automaticky naváže na objednávky.

 • Podpora všech běžných formátů (XML, CSV, Excel...)
 • Importní soubory je možné načítat z různých zdrojů (adresáře. FTP, email...)
 • Aplikaci je možné spouštět na pozadí pomocí plánovače úloh

Detail řešení

Jazz Auto

Řešení pro síť partnerů Volkswagen Group

 • Přenos dat ze systému DMS-CZ/SK
 • Přenos faktur a skladových pohybů, výkazy BMO
 • Kompatibilita s řadami POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Jazz EDI

Elektronická výměna obchodních dokumentů s obchodními řetězci

 • Import přijatých objednávek
 • Export faktur a dodacích listů
 • Kompatibilita s řadami POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Jazz pro Účetní

Spolupráce mezi účetní firmou a jejími klienty

 • Export dokladů souvisejících s podnikáním od klienta k účetní firmě
 • Nahrání dat od klienta do účetnictví
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Jazz Obaly

Vedení agendy pohybu obalů pro systém EKO-KOM

 • Agenda s definicemi struktury obalů jednotlivých zásob
 • Automatické generování čtvrtletního výkazu
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Cribis konektor

Integrační platforma Cribis Connected nabízí širokou škálu možností propojení dat o společnostech a podnikatelích včetně kreditních reportů, vazebních informací, monitoringu změn atd.

 • Zvýšení efektivity firemních procesů
 • Úspora nákladů při správě firemních dat
 • Rozšíření datové základny pro analýzu růstového potenciálu
 • Snížení finančních ztrát díky prevenci různých typů rizik
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Detail řešení

Import dat do Pohody

Skvělý nástroj nejen pro tvorbu zásob z Excelu do Pohody.

 • Zakládání a aktualizace zásob ze souborů CSV nebo XLSX
 • Možnost vytváření dokladů souvisejících dokladů: Příjemka, Přijatá a Vydaná faktura
 • Vytváření šablon podle struktury importovaného souboru
 • Jednoduché na ovládání
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Import seznamu faktur

Pomocí pár kliknutí přenesete do Pohody libovolné množství faktur.

 • Import souboru ve formátu CSV nebo XLSX, který obsahuje seznam dokladů
 • Možnost importovat doklady s více položkami nebo různými sazbami DPH
 • Vytváření šablon podle struktury importovaného souboru včetně nastavení typu dokladu
 • Ideální pro odbourání rutinního nebo ručního zakládání faktur
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Import do pokladny

Velmi rychlý způsob, jakým do Pohody převést pokladní doklady.

 • Import souborů ve formátu CSV a XLSX do agendy Pokladny
 • Pomocí šablony nastavíte typ dokladu a pole, do kterých budete hodnoty z přenášet
 • Používáním zrušíte pravidelné ruční přepisování dokladů
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Import XML FEED do Pohody

Provázání sortimentu zboží od dodavatele s vašimi zásobami.

 • Nástroj pro uživatele, kteří chtějí do Pohody přidávat zásoby z XML feedu dodavatele
 • Lze spouštět pravidelně a získávat informace od dodavatele z odkazu webových stránek
 • Množství a výběr hodnot importovaných do Pohody upravíme na míru
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

Firmadat SMS Sender

Rozešlete svým zákazníkům „esemesky“ s informací, v jaké fázi se jeho zakázka nachází.

 • Modul pro automatické odesílání SMS, které informují o stavech získaných z agend Pohody
 • Odesílání více typů zpráv, které vycházejí z přijetí objednávky, odeslání zásilky, atd.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

SMSky

Pomocí modulu SMS lze rozšířit většinu běžných agend systému POHODA o možnost odesílání zpráv přímo z konkrétního dokladu v dané agendě.

 • Okamžitá informovanost zákazníka pomocí SMS
 • Zrychlení sdělení pomocí předdefinovaných SMS
 • Hromadné zasílání reklamních SMS
 • Přehlednost a správa odeslaných SMS
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Prodej
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA E1

Detail řešení

plusExportUni

Užitečný nástroj sloužící pro automatizovaný export dokladů z Pohody v XML do libovolného umístění. PlusExportUni plně podporuje i transformační šablony (XSLT), a to včetně formátu pro zpětný import do Pohody. Možnost spouštět v nastavené časy dávkově na pozadí.

 • Lze vytvořit libovolný počet exportovacích úloh
 • Dostupné agendy (zatím): Objednávky, Faktury, Výdejky
 • Možnost XLS transformace vč. formátu pro zpětný import do Pohody
 • Výstup lze ukládat do složky, nahrávat na FTP, nebo odeslat mailem

Detail řešení

plusReport

Aplikace, která usnadňuje vzájemnou výměnu objednávek ve formě excelových formulářů mezi zákazníky a dodavatelem a jejich následné automatické zpracování do Pohody do agendy přijatých objednávek.

 • Automatické rozesílání předdefinovaných formulářů zákazníkům
 • Vybírání a zpracování navrácených objednávek z emailu
 • Práce s XLS soubory bez nutnosti nainstalovaného Excelu
 • Intuitivní editor emailů

Detail řešení

Spotřební daň z lihu

Snadné vyřešení podmínek evidence a výkazů spotřební daně pro obchodníky, výrobce a dovozce alkoholu. Veškeré podklady získáte přímo z programu POHODA. Doklady, výkazy, přiznání – sestavení je hotové hned!

 • Sledování pohybu mezi daňovým skladem a sklady volného prodeje
 • Uvedení výše spotřební daně a LPA na prodejních dokladech
 • Podklady pro hlášení o prodeji do aplikace ORO webklient, kontrolní doklady a reporting
 • Za naše řešení neplatíte roční poplatky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Fakturace, Prodej, Sklad
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Detail řešení

Výkazy pro EKO-KOM

Sestavení podkladů pro čtvrtletní výkazy EKO-KOM na 1 kliknutí přímo z programu POHODA.

 • Snadná evidence hmotnosti jednotlivých složek obalů výrobku
 • Přehled se sestaví sám pouhým zobrazením tiskové sestavy
 • Po prvním nastavení už nemusíte na nic myslet a ručně přepočítávat
 • Za naše řešení neplatíte roční poplatky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář, Fakturace, Prodej, Sklad
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Detail řešení

Výkazy pro ECOBAT

Jste výrobce nebo dovozce baterií, který uvádí na trh v ČR zboží s akumulátory nebo samostatné baterie?

 • Snadná evidence baterií uvolněných na trh ČR
 • Pro každý výrobek zadáte složení baterie a hmotnost
 • Přehled se sestaví sám pouhým zobrazením tiskové sestavy, která odpovídá formuláři ECOBAT
 • Za naše řešení neplatíte roční poplatky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Fakturace, Prodej, Sklad
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Detail řešení

Výkazy pro ELEKTROWIN

Jste dovozcem nebo výrobcem elektrozařízení, který uvádí na trh v ČR? Pak se na vás vztahuje povinnost platit recyklační příspěvky. Jejich výši POHODA vypočítá na jeden klik.

 • Stačí jen zadat typ výrobku a výši recyklačního příspěvku
 • Přehled se sestaví sám pouhým zobrazením tiskové sestavy
 • Sestava zobrazí součty: množství, hmotností a celkovou výši příspěvku
 • Za naše řešení neplatíte roční poplatky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Fakturace, Prodej, Sklad
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Detail řešení

Uhrazené objednávky

Máte velké množství přijatých objednávek a potřebujete vědět, které vám zákazník uhradil? Vše zjistíte jedním kliknutím.

 • Zrychlení expedice zboží z vašeho e-shopu
 • Přehled objednávek s plnou, nebo částečnou úhradou
 • Kontrola úhrady objednávek zaslaných na dobírku
 • Za naše řešení neplatíte roční poplatky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Objednávky, Prodej
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Detail řešení

Výkazy práce

Získejte přehled o vykonané práci ze zakázek, které vám poslouží jako podklady pro fakturaci.

 • Přehledné vedení výkazů práce přímo v Pohodě
 • Soupiska vykonané práce s uvedením času a ceny
 • Reporting pracovních úkonů napříč účetními roky
 • Za naše řešení neplatíte roční poplatky
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Adresář
 • Kompatibilita s řadami: POHODA E1

Detail řešení

Newsletter Sender Firmadat

Dejte vědět svým zákazníkům, co je u vás nového.

 • Modul pro odesílání informačních e-mailů - newsletterů, zpráv, akcí atd.
 • Příjemce e-mailů vygenerujete z Adresáře, nebo z přímo zadáte v aplikaci
 • Možnost přikládání příloh a také zpracování šablony zprávy na míru
 • Kompatibilita s řadami systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených informací.