Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Seznam partnerských řešení

Řešení, která rozšiřují možnosti ekonomického systému POHODA

Vítejte na stránkách projektu POHODA plus. Můžete zde najít aplikaci, zařízení nebo službu, pomocí kterých se program POHODA ještě lépe a přesněji přizpůsobí vašim potřebám.

Projektové řízení a výroba

V této části najdete řešení, která mohou usnadnit a zrychlit výrobní procesy včetně související administrativní a účetní evidence. Uvedená řešení rozšiřují funkcionalitu ekonomického systému POHODA.

Productoo Logistika

Unikátní modul systému, který dokáže rozložit objednávky vzniklé v Productoo Eshop nebo v jiném systému na jednotlivé produkty, a spočítat materiálovou potřebu na výrobu těchto produktů. Díky našemu modulu budete schopni nejen objednávky přijímat, ale i rychle a efektivně zpracovávat. Při řešení objednávky budete rovnou vědět, jaké produkty máte vyrobit, z jakých součástí či materiálů se skládají, a pokud právě nejsou na skladě, tak odkud je třeba je objednat.

 • Dokáže rozložit objednávky na jednotlivé produkty a spočítat materiálovou potřebu.
 • Zefektivnění výroby i pro malé a střední výrobce.
 • Napojení na systém POHODA.
 • Možnost vlastního nadefinování stavu zakázek.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na agendy: adresář, objednávky, fakturace, sklad, účtování

Detail řešení

   

Productoo Designer

Online nástroj především pro výrobce, kteří prodávají na zakázku. Umožňuje zákazníkům nastavit si výrobek přesně na míru jejich potřebám. Je variabilní a můžeme ho nastavit pro všechny typy výroby ve 2D a 3D verzi. Zákazník vidí, jak bude vypadat finální výrobek ještě před tím, než si ho objedná. Zároveň může fungovat zcela samostatně nebo v napojení na systém POHODA.

 • Umožníte zákazníkům sestavit si výrobek přesně podle jeho představ.
 • Je variabilní a může být tak použit pro všechny typy výroby.
 • Cenová dostupnost - dříve používali velké firmy a nebyl tak cenově dostupný menším výrobcům.
 • Lze napojit na systém POHODA.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na agendy: adresář, internetové obchody, objednávky

Detail řešení

   

plusProduce

Aplikace plusProduce slouží k plánování výroby ve skladovém systému Pohoda. Pomocí jeho nástrojů lze vytvářet přehledy o potřebném materiálu pro vyrobení produktu nebo skupiny produktů a jejich skladové dostupnosti.

 • zobrazení seznamu materiálu potřebného k výrobě jednoho či více výrobků, jeho skladové dostupnosti na výrobním nebo všech skladech v součtu vyjma rezervací a odlišení položek, které firma není schopna pokrýt,
 • rozpad výroby na soupisku materiálu a práce a jejich skladové ocenění nákupní a váženou nákupní cenou například pro rychlé ocenění výrobku obchodníkem do cenové nabídky,
 • zadání do výroby rozdělené dle pracovišť.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: sklad.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Detail řešení

 

AROP

Systém plánování a řízení výroby AROP je softwarový nástroj sloužící pro přímou podporu řízení výrobního procesu. Jako jediný systém poroste současně s Vaší firmou od jednoduché výroby po rozsáhlou specializovanou výrobu, kterou za podpory AROP dosáhnete.

Detail řešení

 

EasyTechnology®

Systém pro řízení a plánování výroby

Detail řešení

 

PVM - výrobní modul

Vaše konkurenční výhoda ve výrobě.

 • Modul, který propojí přijaté objednávky, materiálové potřeby pro výrobu, plánování výroby i nákup materiálu nebo služeb.
 • Možnost tvorby a úpravy kusovníků nebo polotovarů v několika úrovních
 • Propojení s Pohodou v reálném čase
 • Kompatibilita s řadou Pohoda E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: skladové karty
 • Kompatibilita s řadami: POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

   

PMPortal – řízení projektů, změn a rizik

Chcete efektivní řízení projektů, plánování a kontrolu úkolů? Chcete mít přehled nad týmem, rozpočtem a termíny? Inteligentní správu dokumentace s historií verzí? Zajímá vás, jaké probíhají změny a hrozí rizika? To vše je v jednom systému, dostupné i z mobilu se softwarem řízení projektů PMportal!

 • Projekty, zakázky, úkoly, rizika, změny a dokumentace na jednom místě. Historie informací: nápad - realizace - hodnocení přínosů.
 • Projektové šablony, hierarchie složek a práv, verzování a archiv dokumentů - vyhovující základním i komplexním požadavkům.
 • Automatické ukládání historie veškerých úprav a změn pro auditní kontroly. Zavedeme, vyškolíme lidi, nastavíme informační systém.
 • Interaktivní grafické prostředí pro manažerské výstupy - dashboardy s vizuálním filtrováním. Od přehledu až na požadovaný detail.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na agendy: adresář, internetové obchody, objednávky, fakturace, prodej, účtování

Detail řešení

   

Inside software nicety

Nové světlo ve světě informačních systémů pro řízení obchodu a výroby

 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, fakturace, mzdy, účtování
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

 

Výroba Online

Výroba Online je moderní výrobní informační systém, ve kterém jsou promítnuty zkušenosti z více než 200 instalací předchozí verze a plně odpovídá trendům v oblasti řídicích systémů z kategorie MES a ERP. Výroba Online vám umožní sledovat, plánovat, vyhodnocovat a efektivně řídit výrobní procesy.

 • Sledování a přehled o průběhu výrobních zakázek v reálném čase.
 • Automatizovaný sběr dat ve výrobě s využitím čárového kódu a průmyslových terminálů.
 • Průkazné odvádění práce na zakázkách.
 • Porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobních zakázkách.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, mzdy, sklad.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA.

Detail řešení

 

Řízení a plánování výroby

Systém pro plánování a řízení výroby. Z dostupných zdrojů (lidé, stroje, nástroje, dodavatelé) je systém schopen plánovat výrobu a na obrazovkách konkrétním osobám zadávat práci. Následně ihned reaguje a online přeplánovává výrobu, v závislosti na událostech, které během výroby nastávají.

 • Online plánování výroby, které reaguje ihned na změny ve výrobě.
 • Možnost zobrazení výhledu výroby a nasimulování si výpadku či naopak přesčasu zdrojů.
 • Hardwarová univerzálnost, webové rozhraní – není nutnost instalovat nic na koncové počítače či tablety.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, fakturace, mzdy, práce s čárovými kódy, prodej, sklad, účtování, reklamace, servis.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA, PAMICA SQL.

Detail řešení

 

MOV – mobilní odvádění výroby a SOV – stacionární odvádění výroby

Nadstavba pro informační systém Pohoda pro řízení a odvádění výroby. Umožňuje přehled a kontrolu nad průběhem zakázek. Zajišťuje přesnější stanovení výrobních časů jednotlivých operací, vyskladnění materiálu a naskladnění hotových výrobků.

 • off-line, on-line a hybridní řešení
 • práce se šaržemi a výrobními čísly
 • plánování výroby
 • klasifikace úspor a překročení plánovaných časů
 • řízení přestávek a pomocných prací
 • úkolování
 • tisky paletových lístků, průvodek a další přímo z terminálu

Detail řešení

 
úvod STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených prezentací.