Seznam partnerských řešení

Řešení, která rozšiřují možnosti ekonomického systému POHODA

Vítejte na stránkách projektu POHODA plus. Můžete zde najít aplikaci, zařízení nebo službu, pomocí kterých se program POHODA ještě lépe a přesněji přizpůsobí vašim potřebám.

Projektové řízení a výroba

V této části najdete řešení, která mohou usnadnit a zrychlit výrobní procesy včetně související administrativní a účetní evidence. Uvedená řešení rozšiřují funkcionalitu ekonomického systému POHODA.

Productoo Logistika

Unikátní modul systému, který dokáže rozložit objednávky vzniklé v Productoo Eshop nebo v jiném systému na jednotlivé produkty, a spočítat materiálovou potřebu na výrobu těchto produktů. Díky našemu modulu budete schopni nejen objednávky přijímat, ale i rychle a efektivně zpracovávat. Při řešení objednávky budete rovnou vědět, jaké produkty máte vyrobit, z jakých součástí či materiálů se skládají, a pokud právě nejsou na skladě, tak odkud je třeba je objednat.

 • Dokáže rozložit objednávky na jednotlivé produkty a spočítat materiálovou potřebu.
 • Zefektivnění výroby i pro malé a střední výrobce.
 • Napojení na systém POHODA.
 • Možnost vlastního nadefinování stavu zakázek.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na agendy: adresář, objednávky, fakturace, sklad, účtování

Detail řešení

   

Productoo Designer

Online nástroj především pro výrobce, kteří prodávají na zakázku. Umožňuje zákazníkům nastavit si výrobek přesně na míru jejich potřebám. Je variabilní a můžeme ho nastavit pro všechny typy výroby ve 2D a 3D verzi. Zákazník vidí, jak bude vypadat finální výrobek ještě před tím, než si ho objedná. Zároveň může fungovat zcela samostatně nebo v napojení na systém POHODA.

 • Umožníte zákazníkům sestavit si výrobek přesně podle jeho představ.
 • Je variabilní a může být tak použit pro všechny typy výroby.
 • Cenová dostupnost - dříve používali velké firmy a nebyl tak cenově dostupný menším výrobcům.
 • Lze napojit na systém POHODA.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na agendy: adresář, internetové obchody, objednávky

Detail řešení

   

plusProduce

Aplikace plusProduce slouží k plánování výroby ve skladovém systému Pohoda. Pomocí jeho nástrojů lze vytvářet přehledy o potřebném materiálu pro vyrobení produktu nebo skupiny produktů a jejich skladové dostupnosti.

 • zobrazení seznamu materiálu potřebného k výrobě jednoho či více výrobků, jeho skladové dostupnosti na výrobním nebo všech skladech v součtu vyjma rezervací a odlišení položek, které firma není schopna pokrýt,
 • rozpad výroby na soupisku materiálu a práce a jejich skladové ocenění nákupní a váženou nákupní cenou například pro rychlé ocenění výrobku obchodníkem do cenové nabídky,
 • zadání do výroby rozdělené dle pracovišť.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: sklad.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Detail řešení

 

AROP

Systém plánování a řízení výroby AROP je softwarový nástroj sloužící pro přímou podporu řízení výrobního procesu. Jako jediný systém poroste současně s Vaší firmou od jednoduché výroby po rozsáhlou specializovanou výrobu, kterou za podpory AROP dosáhnete.

Detail řešení

 

EasyTechnology®

Systém pro řízení a plánování výroby

Detail řešení

 

PVM - výrobní modul

Vaše konkurenční výhoda ve výrobě.

 • Modul, který propojí přijaté objednávky, materiálové potřeby pro výrobu, plánování výroby i nákup materiálu nebo služeb.
 • Možnost tvorby a úpravy kusovníků nebo polotovarů v několika úrovních
 • Propojení s Pohodou v reálném čase
 • Kompatibilita s řadou Pohoda E1
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: skladové karty
 • Kompatibilita s řadami: POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

   

PMPortal – řízení projektů, změn a rizik

Chcete efektivní řízení projektů, plánování a kontrolu úkolů? Chcete mít přehled nad týmem, rozpočtem a termíny? Inteligentní správu dokumentace s historií verzí? Zajímá vás, jaké probíhají změny a hrozí rizika? To vše je v jednom systému, dostupné i z mobilu se softwarem řízení projektů PMportal!

 • Projekty, zakázky, úkoly, rizika, změny a dokumentace na jednom místě. Historie informací: nápad - realizace - hodnocení přínosů.
 • Projektové šablony, hierarchie složek a práv, verzování a archiv dokumentů - vyhovující základním i komplexním požadavkům.
 • Automatické ukládání historie veškerých úprav a změn pro auditní kontroly. Zavedeme, vyškolíme lidi, nastavíme informační systém.
 • Interaktivní grafické prostředí pro manažerské výstupy - dashboardy s vizuálním filtrováním. Od přehledu až na požadovaný detail.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Vazba na agendy: adresář, internetové obchody, objednávky, fakturace, prodej, účtování

Detail řešení

   

Inside software nicety

Nové světlo ve světě informačních systémů pro řízení obchodu a výroby

 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, fakturace, mzdy, účtování
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

 

Výroba Online

Výroba Online je moderní výrobní informační systém, ve kterém jsou promítnuty zkušenosti z více než 200 instalací předchozí verze a plně odpovídá trendům v oblasti řídicích systémů z kategorie MES a ERP. Výroba Online vám umožní sledovat, plánovat, vyhodnocovat a efektivně řídit výrobní procesy.

 • Sledování a přehled o průběhu výrobních zakázek v reálném čase.
 • Automatizovaný sběr dat ve výrobě s využitím čárového kódu a průmyslových terminálů.
 • Průkazné odvádění práce na zakázkách.
 • Porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobních zakázkách.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, mzdy, sklad.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA.

Detail řešení

 

Řízení a plánování výroby

Systém pro plánování a řízení výroby. Z dostupných zdrojů (lidé, stroje, nástroje, dodavatelé) je systém schopen plánovat výrobu a na obrazovkách konkrétním osobám zadávat práci. Následně ihned reaguje a online přeplánovává výrobu, v závislosti na událostech, které během výroby nastávají.

 • Online plánování výroby, které reaguje ihned na změny ve výrobě.
 • Možnost zobrazení výhledu výroby a nasimulování si výpadku či naopak přesčasu zdrojů.
 • Hardwarová univerzálnost, webové rozhraní – není nutnost instalovat nic na koncové počítače či tablety.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, fakturace, mzdy, práce s čárovými kódy, prodej, sklad, účtování, reklamace, servis.
 • Kompatibilita s řadami: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA, PAMICA SQL.

Detail řešení

 

MOV – mobilní odvádění výroby a SOV – stacionární odvádění výroby

Nadstavba pro informační systém Pohoda pro řízení a odvádění výroby. Umožňuje přehled a kontrolu nad průběhem zakázek. Zajišťuje přesnější stanovení výrobních časů jednotlivých operací, vyskladnění materiálu a naskladnění hotových výrobků.

 • off-line, on-line a hybridní řešení
 • práce se šaržemi a výrobními čísly
 • plánování výroby
 • klasifikace úspor a překročení plánovaných časů
 • řízení přestávek a pomocných prací
 • úkolování
 • tisky paletových lístků, průvodek a další přímo z terminálu

Detail řešení

 
úvod STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených prezentací.