Seznam partnerských řešení

Řešení, která rozšiřují možnosti ekonomického systému POHODA

Vítejte na stránkách projektu POHODA plus. Můžete zde najít aplikaci, zařízení nebo službu, pomocí kterých se program POHODA ještě lépe a přesněji přizpůsobí vašim potřebám.

Uživatelské agendy

Nabídka zajímavých řešení, která rozšiřují možnosti ekonomického systému POHODA. Systémové aplikace jsou vytvářeny přesně podle požadavků zákazníka a jsou dobrou volbou pro všechny, jejichž obchodní a výrobní procesy jsou natolik ojedinělé, že je není možné plně promítnout v nabídce programu POHODA, případně chtějí zajistit větší a důmyslnější provázanost s dalšími aplikacemi, které nejsou v nabídce programu POHODA.

Objednávky skladem

Nezdržujte se s objednávkami, které nelze zcela vykrýt a zefektivněte celý svůj proces zpracování objednávek. Naše řešení Vám to umožní!

 • Řešení označí objednávky, které je možné v daném okamžiku kompletně vykrýt položkami, které jsou na skladě a je možné je expedovat zákazníkovi.
 • Řešení bere v potaz časový horizont a označuje objednávky k expedici postupně od nejstarších po nejnovější.
 • Efektivní práce s objednávkami a zásobami.
 • Postupná rezervace zásob od nejstarší objednávky.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: internetové obchody, objednávky, prodej, sklad
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA E1

Detail řešení

 

Historie servisů zařízení

Zpřehledněte a zefektivněte si evidenci vykonaných servisních oprav na konkrétních zařízeních včetně evidence použitých náhradních dílů a odpracovaného času.

 • Přehledná evidence poskytnutých servisních oprav ve vazbě na konkrétní zařízení od jeho prodeje.
 • Efektivní práce se servisy.
 • Evidence použitých náhradních dílů při servisu konkrétního zařízení. Přímá vazba na agendu Servis - zakládání nového servisního listu přímým povelem z nové agendy a naopak
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, sklad, reklamace, servis
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA E1

Detail řešení

 

Expedice

Zrychlení a zefektivnění expedice Vašich objednávek a zároveň snížení chybovosti? S naším řešením Expedice to lze!

 • Řešení se skládá z několika uživatelských agend, implementovaného řešení Doprava a dalších nástrojů pro automatizaci procesu.
 • Řešení zabudováno přímo do prostřední systému POHODA.
 • Zrychlení expedice díky práci s čárovými kódy.
 • Zefektivnění práce pro skladníky - sdružování položek objednávek na základě podobnosti - možnost optimalizace trasy po skladu.
 • Automatické generování faktury a balíkové soupisky (přes řešení Doprava) s možností automatického tisku faktury a balíkového štítku.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, objednávky, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, sklad
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA E1

Detail řešení

 

BHIT - Spotřební daň z lihu

Uvádění výše spotřební daně na dokladech
Zajištění podkladů pro Přiznání ke spotřební dani z lihu

 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: fakturace, prodej, skladové karty
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA E1

Detail řešení

 

WebSpis

Třívrstvá webová aplikace řešící informační systém pro advokátní kanceláře

 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, fakturace, účtování
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Přínosy: dlouholeté zkušenosti v prostředí, jednoduchost a intuitivní ovládání, přehlednost, široká přístupnost, zabezpečení výrobce

Detail řešení

   

IQdoc – automatizované workflow dokumentů

Chcete usnadnění práce s opakovaným vyplňováním formulářů? Nebaví vás opakované žádání o schválení faktur? Ztrácíte čas s hledáním aktuální verze smlouvy nebo kontrolou faktur vůči dodávkám? Chcete vidět, u koho co a jak dlouho vázne a kdo kdy co schválil? Podívejte se, jak je to snadné s IQdoc!

 • Automatizované workflow, elektronický oběh a archivace dokumentů. Možnost elektronického vytěžování faktur a export do Pohody.
 • Bezpečné úložiště aktuálních dokumentů včetně historie verzí. Archiv s fulltextovým vyhledáváním a možností šifrování dat.
 • Konec duplicitních prací, snížení administrativy, zvýšení efektivity. Týmová tvorba dokumentů a automatizované schvalování.
 • Pokročilý nástroj vyhovující základním i komplexním požadavkům. Zavedeme, vyškolíme lidi a nastavíme informační systém.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, objednávky, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, sklad, účtování
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

   

SMSky

Pomocí modulu SMS lze rozšířit většinu běžných agend systému POHODA o možnost odesílání zpráv přímo z konkrétního dokladu v dané agendě.

 • Okamžitá informovanost zákazníka pomocí SMS.
 • Zrychlení sdělení pomocí předdefinovaných SMS.
 • Hromadné zasílání reklamních SMS.
 • Přehlednost a správa odeslaných SMS.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: Internetové obchody, Objednávky, Fakturace, Prodej
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA E1

Detail řešení

 

úvod STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených prezentací.