Seznam partnerských řešení

Řešení, která rozšiřují možnosti ekonomického systému POHODA

Vítejte na stránkách projektu POHODA plus. Můžete zde najít aplikaci, zařízení nebo službu, pomocí kterých se program POHODA ještě lépe a přesněji přizpůsobí vašim potřebám.

Terminály a čárové kódy

V této sekci vám nabízíme řešení, která mohou výrazně usnadnit, zrychlit a zefektivnit práci ve skladech, obchodech, dopravě i jinde v terénu, kde nemůžete používat klasické počítače a potřebujete je nahradit přenosnými datovými terminály nebo čtečkami. Tato inteligentní řešení usnadňují prodej, vystavování a evidenci dokladů, zrychlují a zpřehledňují inventury apod. Přenos a aktualizace získaných dat probíhá v online nebo offline režimu.

ATEOSYS

Jedinečná webová aplikace pro online prodej a vedení skladů.

 • Řešení pro počítače i mobilní terminály v podobě smartphone nebo tabletů
 • Práce s čárovými kódy při prodeji nebo skladových operacích
 • Přímé generování dokladů do Pohody a práce s aktuálními daty v jejich agendách
 • Přístupné z jakéhokoliv místa, kde se připojíte na internet
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, objednávky, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, přenos dat, skladové karty, účtování, inventury, skladové pohyby
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

   

FIRMADAT: Inventurní seznamy – zásoby, majetek

Využijte čtečku čárových kódů pro inventuru skladu zásob nebo majetku.

 • Modul pro vytváření seznamů zásob nebo majetku s pomocí offline nebo online čtečkou čárových kódů
 • Zpracováním naskenovaných dat čtečkou jednoduše vytvoříte Inventurní seznam zásob nebo zinventarizujete majetek
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

   

FIRMADAT: Příjemka a výdejka offline čtečkou

Jednoduché řešení pro práci na skladech bez dosahu počítače.

 • Do paměti čtečky naskenujete čárové kódy, které pak při synchronizaci s počítačem propojíte se zásobami v Pohodě a na základě toho vytvoříte příjemku nebo výdejku
 • Obsahuje kontrolní funkci, zda v Pohodě existují zásoby se čtečkou naskenovanými kódy
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

   

BHIT KOMPLEX

Objevte nové možnosti - datové terminály pro POHODU

 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, internetové obchody, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, přenos dat, skladové karty
 • Kompatibilita s řadami systému POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

 

Jazz Barcode

Sběr a zpracování dat s využitím offline čtečky čárového kódu

 • Vytváření veškerých položkových dokladů
 • Efektivní provedení inventury skladových zásob nebo majetku
 • Kompatibilita s řadami POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail řešení

 

plusEtiquette

plusEtiquette je silný nástroj pro okamžitý tisk štítků při příjmu zboží nebo výrobě, obvykle se upravuje na míru konkrétním požadavkům provozu a je optimalizován pro dotykové displeje. Samozřejmostí je on-line napojení na Pohodu a okamžité vytváření dokladů (příjemka/výrobní list). Umožňuje i práci s dalšími měrnými jednotkami, součtové etikety, generování šarží/výrobních čísel, generování složených čárových kódů EAN128 dle zadaných pravidel včetně evidence obalů SSCC.

 • on-line napojení na Pohodu, vyhledávání ve skladu a procházení skladu dle členění,
 • možnost zadání počtu štítků k tisku i "koeficientu" štítku při množstevních baleních,
 • generování výrobních čísel či šarží při příjmu dle nastavených pravidel,
 • možnost výběru šablony etikety i vytvářeného dokladu (příjemka/výrobní list) včetně volby číselné řady,

 

Kompatibilita s řadami:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA:
Práce s čárovými kódy, sklad.

Detail řešení

plusMobile

plusMobile je komplexní online i offline řešení pro čárové kódy a mobilní i pevné terminály (čtečky). Pokrývá veškeré skladové procesy od příjmu, přes převody a expedici zboží, kontroly dokladů až po inventury a inventurní seznamy. Najde uplatnění od malých eshopů pro vykrývání objednávek při expedici až po velké firmy, které využijí např. evidenci skladových pozic N:N či agendu Balní listy.

 • on-line komunikace s Pohodou ve skladu, okamžité odeslání dokladu do Pohody po dokončení,
 • vytváření plnohodnotných dokladů (cizí měny, číselné řady, střediska, činnosti,zakázky, vazby mezi doklady),
 • on-line i off-line práce s evidenčními čísly, možnost generování ev. čísel při příjmu,
 • práce se složenými čárovými kódy dle GS1-128, váženými EAN13, 1D i 2D kódy, přidělování čárových kódů zásobám.
 • Vazba na funkčnost/agendy systému POHODA: adresář, objednávky, fakturace, práce s čárovými kódy, prodej, sklad.
 • Kompatibilita s řadami POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Detail řešení

 

MST

Software určený ke komunikaci informačního systému s off-line terminálem pro čtení čárových kódů, řízení snímání dat a zpětný přenos do informačního systému.

Detail řešení

 

úvod STORMWARE s.r.o. neručí za věcnou správnost uvedených prezentací.